Operation Max

 F 8 var det första robotförbandet som fick order om kontrollskott vid RFN i Videsel. Det var 2.rbdiv som fick äran att vara det första robotförband i Sverige att avlossa ett skarpt robotskott, och det var Lt Thomas Warming som fick den ärorika uppgiften att som första divisionschef leda sin division från sin flottilj och hela vägen upp till RFN Vidsel i norra Norrland, en resa som skulle ta hela sex dagar. Den 17 april 1968, klockan 09:00 på morgonen avgick den femtom fordon långa kolonnen med  fordon från F 8 Barkarby. Divisionen delades upp i tre gruppen om fem fordon i vardera grupp och grupperna färdades med fem minuters mellanrum. Inom gruppen hade man ett säkerhetsavstång om 100 meter melan fordonen.

Resan upp till RFN fördelades över fyra etapper om 20 till 33 mil per etapp med vila emellan. Etapperna var uppdelade enligt följande;

Dag 1, F 8 Barkarby - Gävle med efterföljande nattvila.
Dag 2, Gävle - Härnösand, med efterföljande nattvila,
Dag 3, Härnösand - Umeå, med efterföljande nattvila.
Dag 4 och 5, heldagsledigt (lördag + söndag).
Dag 6, Umeå - RFN Vidsel. 

Den 22/4 klockan 21:00 var man framme, och då var det exakt en månad tills man åter skulle vara hemmma på F 8.    

Delar av 2.rbdiv uppställda på F 8 inför avfärd.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.

Delar av 2.rbdiv uppställda på F 8 inför avfärd.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.