:15 Alunda

Övningsgrupperingsplats :15 Alunda är den först färdigställda övningsgrupperingsplatsen inom robotverksamheten, Den ritades 67.02.09 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes knappa sex månader senare, 67.08.07. Alunda hade kodnamnet "Busken".
Platsen tillhörde primärt de två robotdivisionerna på F 8 och det genomfördes ett flertal övningar här varje år. Många av de mer relistiska övingarna genomfördes i fält och de värnpliktiga fick med tiden en mycket god fältvana, kanske till och med denn bästa inom hela Flygvapnet. På vissa håll har det rapporterats att de värnpliktiga efter en tid började kalla sig själva för "robotjägare", en högt inofficiell titel förstås, men med viss verklig stolthet.

En återkommande övning varje år var vinterövningen vecka 50. Det var slutövningen för den äldre värnpliktsomgången samt "introduktiuon i fält" för den yngre. I regel förlöpte övningen mycket bra då de värnpliktiga vid den här tiden var mycket sammansvettsade. Dock skedde det naturligtvis en del "tråkningar" gentemot den yngre värnpliktsomgången som hade långt kvar till muck! På platsen genomfördes även KÖF (KrigsÖvning Förband) och SÖF (Särsklid Övning Förband). :15 Alunda var, liksom de andra övningsgrupperingsplatserna, den enda grupperingsplatserna som robotdivisionerna fick besöka i fredstid.

:15 Alunda sett från ovan under sjuttiotalet. Slinga för Rbgc, brr och kragg samt de fyra robotplattorna syns tydligt. Värt att notera är även att det inte var speciellt mycket vegetation runt själva övningsgrupperingsplatsen vilket måste ha betytt, eftersom platsen ligger på en höjd, att de uppställda robotarna måste ha synts kanska väl, åtminstone ifrån vissa vinklar.
Foto: Lantmäteriet. 

Situationsplan :15 Alunda.
Källa: FortV.
 

84.lvrbkomp SÖF 1971

Mellan 17 och 27 augusti 1971 genomförde 84.lvrbkompaniet SÖF vid övningsgrupperingsplats :15 Alunda. Med på övningen fanns förutom stamanställd personal och värnpliktiga även inmönstrade "Rep-gubbar" och kokgrupp. Nedan visas ett ganska omfattande bildmaterial från denna övning. Mycket nöje! 

Samtliga fotografier kommer från F 8 Kamratförening arkiv om inte annat anges.

Inmönstring för "Rep-gubbar" vid Jakobsbergs skola i Järfälla.

Härifrån bussades de vidare till F 8 för tilldelning av kläder och utrustning.

Omgruppering beordrad och brytning påbörjad. Omgruppering sker ifrån excersisplatsen på F 8.

Lyft av robotlavett.

Kablar ska rullas in och lastas.

Det är mycket kabel som ska samlas in, ungefär nio kilometer! Allt ska snyggt rullas ihop och läggas på lastbilsflak.

Under omgruppering har alla olika uppgifter att sköta. Vissa är mer fysiska, andra är mer av en övervakande karaktär.

Brr monteras ner inför omgruppering.

Radarns antenn läggs på lastbilsflak.

Ett par minuters välbehövlig rast/vila inna avmarsch mot övningsgrupperingsplatsen.

"F 11 kom med sina S 32 och fångade oss under transporten upp till Alunda. De visste ungefär när vi skulle förflytta oss och hade ingen svårighet att hitta oss.
Vi fick även besök av F 15 som med sina  A 32A  bara dök upp på himlen. Vid första anfallet kom de lite snett, men därefter poppade de upp över horisonten, rollade runt ner i dykning, rakt mot oss. Läskigt, när man funderade lite på hur det skulle bli i ett ev krig. Men vi maskerade oss och byggde skenmål så gott vi kunde."

Fd robotsridsledare F 8.

Kompaniets huvuddel anländer till Alunda.

Kompaniets huvuddel anländer till Alunda.

Uppställning!

Stridsgruppering påbörjas vid övningsgrupperingsplatsen.

Ställningstroppen påbörjar sitt arbete.

Robotlyft pågår.

Ovan: Ställningstroppen är klara med sitt arbete på robotplattan och snart väntar andra arbetsuppgifter. För när man var klar med sin huvuduppgift fick man hjälpa till med andra uppgifter under grupperingen. 

Till höger. Flygvarnare sätts upp invid övningsgrupperingsplatsen.  

Markförsvarsförberedelser pågår.

Markförsvarsförberedelser pågår. På Bilden syns 1.flygverkmästare Lennart Boström.

Försvarsnäste upprättat! Kulspruta m/36 med lösskjutsanordning monterad. 

Maskering av rbgc pågår.

Maskering av rbgc klar klar.

Maskering av kragg klar.

Maskering av brr klar.

Maskering av väg upp till brr klar.

Till vänster sitter 1.flygverkmästare Lennart Boström och till höger sitter 1.flygtekniker  Bo "Cigarr-Jakob" Jakobsson. Sitt smeknamn fick han eftersom han oftast sågs med en cigarett hängandes i mungipan.

Stabstroppens tält maskerat och klart.

Stabstroppen.

Delar av stabstroppen på uppdrag ute i bushen.

Det är många uppgifter som skall utföras vid gruppering, både stora och små. Gemensamt är att de alla är lika viktiga.

84.lvrbkomp är eldberett!

Kokgruppen uppställd och matlagning påbörjad, snart vankas det middag!

Till vänster: Det är många konserver som skall öppnas. Kokgrupperna tillagade ofta mat från konserv av rent praktiska skäl. 

Nedan: Utspisning sker på led och måltiden intages i det fria. Det var dock inte alla fältövningar som innehöll en kokgrupp. I de flesta fall levererades maten i isokärl eller så intogs måltiderna i matsalen på någon av de närliggande förbandens matsalar, oftast inom Uppsala Garnison. 

I mitten ser vi återigen 1.flygverkmästare Lennart Bodström och längst ut till vänster sitter övningsledare Lt. Sven Hammar.

1.flygtekniker Bo Jakobsson visar stolt upp sin egentilverkade larmminering i form av tomma ölburkar sammanbundna med tråd och fyllda med småskrot. Övningsledare Lt. Sven Hammar ser nöjd ut!

Fordonsuppställning invid övningsgrupperingsplatsen.

:15 Alunda, nutid

Plasten är i relativt gott skick. Samtliga robotplattor finns kvar med två av dem används numer för utfordring av nötkreatur. Teleskåpet är raserat och mastfästena är borttagna på fundamentet för SM-mast. RL-fundament finns kvar och är i gott skick.

Infart till övningsområde.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för brr och strax bakom, mot trädkanten, kragg. Plats för brr ät strax till vänster utanför bild. 
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för rbgc. I närheten av granen till höger stod Tele-skåpet.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Rester av bärlager.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Fundament för SM-mast.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Vy upp mot platsen för brr och kragg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Sargkant, robotplatta 1. Notera att den har varit grönmålad.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 1. Naturen har återttagit det mesta av de två första robotplattorna och vill man se betong får man lyfta på mossan. Under finns lavettfärsten och kabelgravar i förhållandevis gott skick.
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Lavettfäste.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 3. Används idag som foderplats för nötkreatur. Det är dock inte rekommenderat att stiga ut på själva plattan utan knähöga gummistövlar.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Sargkant med flagnande grön färg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Fundament för RL-mast.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Förläggningsplats. Återfinns på den västra sidan i riktning mot utfarten efter robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Uppställningsplats för fordon och släp. Återfinns på den högrta sidan i rikting mot utfarten strax efter man kommit ut ur skogen,
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Utfart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Tonsvarare. Denna finns ej kvar idag.
Foto: Fredrik Lagerlöf.