Tack!

Följande personer har på olika sätt bidragit med material till denna sida. Till er riktas ett stort och hjärtligt tack!

Öv. Bertil Bjäre, Sune Blomqvist, Göran Brauer, Richard Brinkeback, Niklas Börjesson, Anders Eklund, Hans Fehrnström, Per Friberg, Per Fridh, Roy Fröjdh, Hans-Ove Görtz (FHT), Lars A. Hansson, Övlt. Claes Bjärle, Övlt. Cleive Hornstrand, Åke Janneryd, Alf Kling, Åke Lundberg, Göran Nilsson, Patric Norrå, Magnus Billestedt, Daniel Rapp, Daniel Regnér, Ulf Seijmer, Christer Sidelöv, Magnus Sjöblom,Göran Svensson, Roger Tammelander, Ingmar Thorsell, GenMj Tomas Warming, Bo Lindberg, Nils-Olov Freij, Bo Heinegård, Rolf Nordström, Ingmar Persson, Sten Flodkvist, Rolf Persson, Nils-Olof Karlberg. Sven Hammar, Göran Almemo, Fru Mona Svernby, Lars Dahlqvist, Krister Yngvesson, Gunnar Kvarnefalk, Sivert Forsell, Hans Törnblom, Richard Vernon, Pete Harry, Ueli Heiz, Tony Damberg, Emil Lindberg, Conny Karlsson, Lars Gröön, Lars Olof Simonsson, Rolf Gustafsson, Peter Murray, Lars-Göran Holm, Lars Legart, Kjell Karlsson, Roland Räber, Beat Wüthrich, Paul Bartmettler, Jan Troein.

Ett särskilt tack riktas till ett flertal markägare som har rotat genom lådor och bläddrat i pärmar på jakt efter de markägaravtal som skrevs en gång för så länge sedan.

Ytterligare ett särskilt tack riktas till Arboga Robotmuseum och dess eldsjälar för erat brinnande engagemang samt den välkomnande och hjälpsamma inställningen till oss som med iver vill lära oss mer. Utan er hade vi vetat betydligt mindre än vad vi gör idag!   

Företag, myndigheter och organisationer.

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT), Järfälla kommun bildarkiv, F 8 Kamratförening, Ängelholms flygmuseum, Flygvapenmuseum, SAAB i Arboga och Risinge.

Donationer

Har du fotografier eller andra saker som på ett eller annat sätt är relaterat till F 8 eller Rb 68-systemet och vill säkerställa att deras historiska värde bevaras och uppskattas så tar vi gärna emot dem. Det kan röra sig om fotografier, nålmärken, kläder eller askkoppar, ja allt som har F 8-eller Rb 68-anknytning är av intresse. Inget är för stort och inget är för litet.

Om du har något som du vill donera kontakta webmaster, mailadresser finns nedan. 

Kontakta oss!

Vill du ta kontakt med någon av oss, vänligen maila på nedstående mailadress så återkommer vi så fort som möjligt.

När det gäller övrigt på sidan förutom rb 68: sveaflygflottilj@outlook.com

Om det gäller rb 68: luftvarnsrobot68@gmail.com