:146 Storberget.

Krigsgrupperingsplats :146 Storberget identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:146 Storberget sett från ovan under sjuttiotalet. Idag är området i stort täckt av skog.
Bild: Lantmäteriet.

Principskiss över :146 Storberget. Principskissen är mindre detaljerad än situationsplanen och den visar i stort utformingen.
Källa: FortV.  

Rekognoceringsrapport avseende :146 Storberget. 
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :146 Storberget. 
Användes för att bedöma möjlighet till skyl.
Källa: FortV.

:146 Storberget, nutid

Ungefärlig plats för robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Infart till grupperinsplatsen med lilla slingan och robotplatta 1 och 2. Notera skillnaden i växtlighet mellan denna bild och den svartvita bilden överst på sidan.
Bild: Fredrik Lagerlöf. 

Ungefärlig plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för brr.
Foto: Håkan Wall. 

Ungefärlig plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.