Silverroboten, eller kanske snarare - silverrobotarna

Författat av Fredrik Lagerlöf.

Det finns en del fotografier, oftast tagna i officiella, ceremoniella eller på annat sätt festliga samanhang som visar en slivrig Robot 68 i miniatyrformat ståendes på en liten platta av trä. Bedömt utifrån bilder så är miniatyren ett par decimeter hög samt någon decimeter bred och djup. Roboten är tillverkad av silver. Träplattan är sannolikt tilverkad av någon slags ädelträ, fint skulle det förstås vara.

Enligt uppgift så fick varje robotdivision varsin robot av engelsmännen vid en särsklid överlämningsceremoni efter det att de levererat samtliga robotar samt övrig utrustning till divisionen i fråga. Roboten skall därefter ha placerats på en hedervärd plats någonstans inom flottiljen, det finns vittnesuppgifter om att den synts till på exempelvis divisionschefens skrivbord och på flottiljens officersmäss.     
 

En silvrig Robot 68 i miniatyr.

Okänt sammanhang.
Foto: Okänd.

Okänt sammanhang.
Foto: Okänd.

Bortsett från divisionernas egna robotar fick Flygvapnet ytterligare en silverrobot som skulle tillfalla förbandet som genomförde en kontrollskjutning på RFN. Den fick sedan förbandet behålla tills nästa kontrollskjutning genomfördes och då skulle roboten lämnas över till detta förband, som en form av vandringspokal. Just detta exemplar överlämnades av British Aircraft Corporation (BAC) under en cermoni på F 17 den 4 juni 1970.

Från vänster: John Gosling BAC, okänd, Erik Nygren MBS (MilitärBefälhavare Syd), Alf Svernby FMV, Sten Flodkvist F 17.
Foto via Cleive Hornstrand, Flygstaben.

Från vänster: Erik Nygren MBS, John Gosling BAC, okänd, okänd, Ken Sergent BAC, Alf Svernby FMV, Sten Flodkvist F 17, C-O Larsson C F 17, Cleive Hornstrand Flygstaben.
Foto via Cleive Hornstrand, Flygstaben.

Bilden tagen i samband med överlämnadet 4/6 1970.
Foto: Cleive Hornstrand.

Dessa bilder visar överlämnade av vandrings-roboten på F 13. Det är den nyutnämda divisions-chefen Gunnar Lind, F 17, som överlämnar till Kapten Carl von Koch inför F 13:s kontrollskjutning. 
Foto via Cleive Hornstrand, Flygstaben.

Från vänster beundrar en okänd person, robot-stridsledare Karl-Erik Odebo från F 17, samt radartekniker Göran Runnqvist, F 13, den fina roboten.
Foto via Cleive Hornstrand, Flygstaben.

På denna ganska dåliga kopia av en tidningsartikel ser vi Kapten Göran Brauer, F 10, överlämna vandrings-roboten till major Gunnar Lind, F 17 efter F 17:s kontrollskjutning 1975.

Plattan på silverroboten som idag finns på F 17.
Foto: Benny Hellström.