Silverroboten, eller kanske snarare - silverrobotarna

Författat av Fredrik Lagerlöf.

Det finns en del forografier, oftast tagna i officiella, ceremoniella eller på annat sätt festliga samanhang som visar en slivrig Robot 68 i miniatyrformat ståendes på en liten platta av trä. Bedömt utifrån bilder så är miniatyren ett par decimeter hög samt någon decimeter bred och djup. Vad roboten är tillverkad av för material är för oss okänt men det är inte helt otänkbart att den faktisk är tillverkad av silver. Träplattan är sannolikt tilverkad av någon slags ädelträ, fint skulle det förstås vara.

Enligt uppgift så fick varje robotdivision varsin robot av engelsmännen vid en särsklid överlämningsceremoni efter det att de levererat samtliga robotar samt övrig utrustning till divisionen i fråga. Roboten skall därefter ha placerats på en hedervärd plats någonstans inom flottiljen, det finns vittnesuppgifter om att den synts till på exempelvis divisionschefens skrivbord och på flottiljens officersmäss.     

Bortsett från divisionernas egna robotar så figurerar det även en del fotografier där en robot överlämnas över till någon person under cermoniella förhållanden eller i samband med provskotten vid RFN.

En silvrig Robot 68 i miniatyr.

Sannolikt överlämning av "vandringsrobot" vid RFN.
Foto: Cleive Hornstrand.

Sannolikt överlämning av "vandringsrobot" vid RFN.
Foto: Cleive Hornstrand.

Överlämning vid officiell ceremoni.
Foto: Cleive Hornstrand.

Överlämning vid officiell ceremoni.
Foto: Cleive Hornstrand.

Okänt sammanhang.
Foto: Okänd.

Okänt sammanhang.
Foto: Okänd.

Sannolikt officiellt sammanhang mellan Sverige och Storbritannien.
Foto: Cleive Hornstrand.