Design: Richard brinkeback.

1.div var förlagda till Hangar 4 (By 84).

1.div var troligtvis förlagda till Hangar 1 mellan åren 1938 och 1944.
 

Design: Richard Brinkeback.

2.div var förlagda till Hangar 2 (By 82).

I och med driftsättningen av berghangaren flyttades 2.div och 3.div ner i berget. I dagligt tal kallades därefter dessa två divisioner för "bergsdivisionen", men det var inte fråga om någon sammanslagning utan divisionerna förblev separata.  2- och 3.div använde sig efter nedflyttning av "bergplattan" och den närliggande flygtjänstbyggnaden.
 

Design: Richard Brinkeback.

3.div var förlagda till Hangar 3 (By 83).

I och med driftsättningen av berghangaren flyttades 2.div och 3.div ner i berget. I dagligt tal kallades därefter dessa två divisioner för "bergsdivisionen", men det var inte fråga om någon sammanslagning utan divisionerna förblev separata. 2- och 3.div använde sig efter nedflyttning av "bergplattan" och den närliggande flygtjänstbyggnaden.
 

Design: Richard Brinkeback.

4.div var förlagda till Hangar 1 (By 81)

Stabens flygavdelning var efter flottiljens öppnande 1938 förlagd till 4.div.
 

Design: Richard Brinkeback.

Det är för mig ännu inte helt klarlagt om 5.div verkat som en helt egen fristående division eller om den varit del av någon annan. Enligt muntliga uppgifter till mig så var 5.div flottiljstabens flygavdelning. Den var förlagd till Hangar 1 och delade således plats med 4.div. Det finns mig veterligen endast en känd bild där divisionsemblemet vilar på en vit botten. Det är en J 9 (2116) och ska vara tagen sommaren -45. Mycket av den information jag har angående 5.div är osäker. Den härstammar uteslutande från intervjuer jag haft med personer som på ett eller annat sätt varit verksamma på flottiljen.

Har du någon information angående denna division så får du mycket gärna kontakta mig på:webmaster@sveaflygflottilj.se