:7 Skepptuna

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.10.21 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.09.30.

:7 Skepptuna sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :7 Skepptuna.
Källa: FortV.

:7 Skepptuna, nutid

Platsen är idag nästintill överväxt. Det ser i stort ut som vilken landsväg/skogsväg som helst. Här gäller det att veta vad man letar efter och vart det ligger.

Infart till grupperingsplats.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Vägen över robotplattan samt sarg, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Övervuxen sarg, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 1.
Foto Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelränna, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Baksida av sarg, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Mutter till mastfäste, fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Stagögla till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Till höger: Betongrör för skydd av jordnings-
anläggning. Notera den lilla ringen i den övre delen av plats 77 på situationsplanen ovan.

De streckade linjerna visar hur jordningslinan sedan löpte vidare ut mot sina ankare i naturen. 
Totalt lades det ut 170 meter jordlina på grupperingsplatsen.

Foto: Håkan Wall.  

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Uppställningplatser för fordon.
Foto: Håkan Wall.

Uppställningsplats för fordon.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Övervuxen sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3. Och Pia!
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall. 

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall. 

Enligt situationsplanen var detta åkermark vid tiden då det begav sig. Det ser lite annorlunda ut idag.
Foto: Håkan Wall.

Strax innanför den allmänna vägen hittar vi RL-fundamentet väl övervuxet.
Foto: Håkan Wall.

Naturen gör sitt bästa för att dölja fundamentet.
Foto: Håkan Wall.

När fundamentet frilagts ser man att samtliga muttrar finns kvar.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.