F 12 Kalmar

Denna flik innehåller samlad information och bilder gällande robotverksamheten på F 12 samt dess övnings- och krigsgrupperingsplatser. 

Flygdag på F 12 under sent 60-tal. Mannen med den vita officersmössan är Helge Antoni som var robotdivisionens första divisionschef.
Foto: Okänd.

Robotdivsionen på F 12 fick aldrig någon egen övningsplats. Till dags datum (sep 2022) har vi inte funnit några handfasta uppgifter på varför det blev på detta sätt, dvs vad som var anledningen. Så författarna tillåter sig här att spekulera litegrand.

F 12:s öde var tidigt oklart i den bemärkelse att man redan i slutet av 60-talet hade ett nedläggningshot hängandes över sig. Förmodligen var det så att man inte byggde någon separat övningsplats av rent ekonomiska skäl. Man visste inte hur längre flottiljen skulle leva vidare och således ville man inte investera i något som möjligtvis kunde läggas ner inom ett par år.

Men med samma slags resonemang kan man faktiskt fundera över varför F 12 fick en robotdivision över huvud taget, om nu nedläggningshotet var så pass överhängande, men å andra sidan kanske tillförandet av robotdivisionen gjorde att flottiljen överlevde så länge som den gjorde?

Hur som helst så nyttjade F 12 både :85 Västra Ed samt :76 Bräkne-Hoby för övningsverksamhet då dessa båda övn-platser bedömdes ligga tillräckligt nära.