:113 Hillebola

Krigsgrupperingsplats. Ritades 70.10.25 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 72.11.10.

:113 Hillebola sett från ovan under sjuttiotalet. Mycket lite är synbart för ögat.
Foto: Lantmäteriet. 

Situationsplan :113 Hillebola.
Källa: FortV.

:113 Hillbola, nutid

Platsen är i hyfsat skick och det är lätt att orientera sig på platsen. Flera av flattorna är delvis täckta av mindre buskar och träd eller överväxta med mossa, gräs m m.
Slingan är farbar till fots. Uppställningsplatser för rbgc, brr och kragg är i relativt gott skick. Samtliga mastfundament finns kvar,.

Infart till grupperingsplatsen, notera grindstolparna i originalutförande.
Foto: Håkan Wall.

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och regel, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajer, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav samt kabelgravens utlopp, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och jordningsvajer, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Regel, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav samt utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Vy mot skogen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och kabelgravens inlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Naturbild från slingans mitt.
Foto: Håkan Wall.

Spängsten från anläggningen.
Foto: Håkan Wall.

Öppet men dolt. Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast samt fäste för jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Fästmutter till mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament i avklätt skick.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundamentet är i oerhört gott skick!
Foto: Håkan Wall.

Stagögla 1.
Foto: Håkan Wall.

Stagögla 2.
Foto: Håkan Wall.

Stagögla 3.
Foto: Håkan Wall.