J 29 i luften 1953.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv
 

Kort historik

Flygfältet användes mellan 1913 – 1936 av Arméns flygkår som övningsfält och gick då under namnet Hägerstalunds flygfält.

1917 beställde man fyra jaktflygplan av märket Fokker D IV för att användas som jaktförsvar över Stockholm. Dessa ställdes i mobiliserings förråd då kriget tog slut och skrotades efter ett par år. Enligt uppgift så flögs aldrig något av dessa flygplan.

Mellan 1919 – 1936 bedrevs mestadels civil flygtrafik på fältet. Postflyget var också förlagt här.

1928 flyttade Stabens flygavdelning in på Barkarby flygfält och man genomförde testflygningar av nya flygplanstyper. Efter flottiljens öppnandevar flygplan tillhörande Stabens flygavdelning baserade vid 4 division.  

1936 beslutas det att göra om flygfältet till flygflottilj. All civil flygtrafik överförs till nyöppnade Bromma flygplats. Under 1937 uppförs byggnader och den 1 oktober 1938 öppnas flottiljen under namnet F 8 Kungliga Svea Flygflottilj.

1963 omorganiseras flottiljen till flygkår innan den 1974 läggs ner. Krigsbasverksamhet pågår dock på fältet ända fram till 1994.

Spaningsflyget mellan åren 1955 och 1963 förlagt till F 8 och då i Hangar 5, populärt även kallad spionhangaren.

F 8 var det förband som främst ansvarat för Flygvapnets internationella krigsflygtjänst.  Det var nämligen F 8 som fick ansvaret för organisera F 19 till Finland 1939-40, F 22 till Kongo 1961-63 samt flyggruppen till Libanon 1958.

Flygflottiljen

Kungliga Svea Flygflottilj 1938 – 1962

Kungliga Svea Flygkår 1962 – 1974

Krigsbas 1974 – 1994 tillhörande F 1 Västerås (1974 – 1981) och därefter F 16 Uppsala (1981 – 1994)

Sveriges första jaktflottilj. Under 40- och 50-talet var det även Sveriges största flottilj i antal flygplan räknat. Varje jaktdivision hade 20 flygplan.

1958 invigs bergshangaren varpå 1.div och 2.div flyttar ner i berget. Dessa divisioner benämndes därefter ibland för ”bergsdivisionerna”.  

1962 omvandlas flottiljen till flygkår. Samtliga J 34 (Hawker Hunter) överförs till F 9 Säve. Kvar blir verksamheter inom områdena Transportflyg och Stridsledning, senare även Rb 68.

Bäverdalen är smeknamnet på Sveriges första jaktcentral (JC) och byggdes troligtvis 1943/1944. Stril 60 (Stridsledning och luftbevakning) har också varit förlagt till detta bergrum efter en sammanslagning av LFC 02 (F 18) och LFC 03 (F 16). Bäverdalen har under tidens lopp även haft andra funktioner, den har bland annat använts som övnings-KC, grupperingsplats och förråd.

Trafikledning sköttes i fredstid från flygledartornet. I krig eller vid vissa sorters övningar sköttes stridsledningen från kommandocentralen (KC) som ligger i anslutning till bergshangaren. KC-masten stod i ett skogsparti i närheten av trafikledartornet, den finns fortfarande kvar men används numera inte militärt. KC var troligen i drift tills krigsbasen lades ner 1994.

Rb 68. 1963 tillförs F 8 en skoldivision. Den första robotgruppen leveraras 1964. Världspremiären för ett operativt robotförband sker på F 8 den 12 maj 1965.  F 8 tilldelas därefter två divisioner, varav en även fortsättningsvis är en skoldivision. Man fredsbaserar uppe på berget, även kallat ”Robotberget”, och övar runt om på flottiljområdet bland annat vid banända 21. Fredsbaseringen uppe på Robotberget var även en del av kuppförsvaret. Robotverksamheten pågår mellan 1965 och 1974.

Ritning över F 8's banor och stråk.
Bildkälla saknas, information önskas.
 

Banor, stråk och hangarer

06-24 Hårdgjord, 2000x40 meter. Anlades 1947. De främre uppställningsplatserna, dvs FRAMOM, är troligtvis byggda under 80-talet. Bana 06-24 förlängdes under tidigt 50-tal till den banlängd som finns refererad till här ovan. I och med banförlängningen hårdgjordes även de flesta taxibanorna.

03-21 Grässtråk, 1400x40 meter. Hårdgjord yta finns i respektive banända. Dessa ytor hårdgjordes 1947.

11-29 Grässtråk, 600x50 meter som korsar 03-21. Detta stråk användes främst av Stabens flygavdelning. Detta stråk kallas ibland för ”Gubbängen”.

Hangar 4 – 1.div Helge Röd, byggd 1942/1943.
Hangar 2 – 2.div Helge Blå  
Hangar 3 – 3.div Helge Gul  
Hangar 1 – 4.div Helge Grön
Hangar 5 – 6.transportgruppen, byggd 1955.