:51 Fastarby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.11.08 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.11.24.

:51 Fastarby sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :51 Fastarby.
Källa: FortV.

:51 Fastarby, nutid

Platsen är i varierant grad övervuxen, den är lämnad åt sitt öde och naturen gör sitt bästa för att återta området. Robotplattor samt platser för rbgc, brr och kragg är lätta att hitta. Samtliga mastfundament finns kvar.  

Fundament för RL-mast. Sannolikt ett av de kvarvarande fundamenten som är i allra bäst skick.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Mutter till mastfäste, RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Fäste för jordningskabel, RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Fäste för jordningskabel, RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Stagögla till RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Färgrester i kabelgravens utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg med färgrester, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Håkan Wall.

Lavettfäste, kabelgrav och jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall

Sarg med färgrester, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sargkant med färgrester, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Infart mot robotplatta 1 och 2 samt platser för rbgc, brr och kragg. Pia visar oss vägen dit!
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och övervuxen kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 2. Notera spåren från anläggningen på bergsknallen bakom.
Foto: Håkan Wall.

Tydliga spår från anläggningsarbetet, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, kabelgrav och jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Väg från robotplatta 1 och upp i rikning mot plats för rbgc, brr och kragg.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Vägen svänger i riktning mot infart till plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Radarhöjden. 
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast. 
Foto: Håkan Wall.

Stagögla till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.