:111 Kolforsen.

Krigsgrupperingeplats :111 Kolforsen identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:111 Kolforsen sett från luften under sjuttiotalet. Liksom vid :146 Storberget är det även här stor skillnad på vegetationen nu och då. Platsen ligger idag i ett område med mycket tät skog.
Bild: Lantmäteriet.

Principskiss över :111 Kolforsen.
Källa: FortV.

Slutlig rekognsceringsrapport avseende
:111 Kolforsen. Värt att notera att ett flertal platser i området slutrekognoscerades och att inget av valen anses vara optimalt. 
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :111 Kolforsen.
Källa: FortV.

:111 Kolforsen, nutid

Väg i riktning mot robotplatta 3 och robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till roboplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till lilla slingan mellan robotplatta 1 och 2.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.