Fordon och utrustning

Det var många fordon som behövdes till varje robotkompani, vissa fordon var stamfordon och tillhörde kompaniet. Andra rekvirerades vid behov, som till exempel vid större övningar eller i värsta fall mobilisering. 

Stamfordon;
2 st motorcykel 250 kubik
1 st personlastbil, 1 ton, VW-buss
1 st persontransportbuss, Opel Blitz
1 st radiolänkbil 381, Opel Blitz (efter att RL-23 tillfördes kompaniet)
2 st lastterängbil 941
1 st robotlastbil 809
3 st robotlastbil 810
 
Fordon som rekvirerades vid behov;
1 st personbil 0,5 ton
1 st personlastbil, 1 ton, VW-buss
1 st lastbil, 1 ton, försedd med lyftarm
3 st lastbil, 5 ton, försedd med lyftarm
2 st lastbil, 6 ton, försedd lyftarm och bromsluftuttag
2 st lastbil, 6 ton, försedd med lyftarm, bromsluftuttag och tippbar
3 st lastbil, 7 ton, försedd med lyftarm och bromluftuttag