:129 Ekeby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 71.02.24 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes under 1971 eller 1972 (exakt datum har ej kunnat erhållas). Ekeby hade kodnamn "Hällen".

:129 Ekeby sett från ovan under sjuttiotalet. Vid tiden var det en plats som låg relativt öppet sett till omgivande vegetation, eller rättare sagt bristen på den. Jämför hur det ser ut idag med bilderna nedan.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :129 Ekeby.
Källa: FortV.

:129 Ekeby, nutid

Precis som många andra plaster så är även Ekeby till viss del återtagen av naturen. Dock är det inga problem att navigera sig på platsen. Robotplattor, plats för rbgc, brr och kragg är lätta att finna.

Infart till grupperingsplatsen.
Håkan Wall.

Infart robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan wall.

Lavettfästen samt jordningsvajer, robotplatta 1.
Foto: Håkan wall.

Vägskäl i lilla slingan. Till höger brr och till vänster kragg och rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Ögla för fäste av vinsch till brr.
Foto: Håkan Wall.

Ögla för fäste av vinsch till brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajer, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste samt kabelgraven inlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robot-
platta 3.
Foto: Håkan wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Mutter till mastfäste, RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.

Fäste för jordningsvajer, RL-fundament.
Foto: Håkan Wall.