F 17 Kallinge

Denna flik innehåller samlad information och bilder gällande robotverksamheten på F 17 samt dess övnings- och stridsgrupperingsplatser. Observera att F17C hör till förstärkningsalternativen och var således inga platser som byggdes ut.  Platserna projekterades och planerades innan arbetet med dessa avslutades -73. Viss dokumentation finns dock, delar av den presenteras här.

Punkt C  RFN Vidsel den 25 september 1975. Kontrollskottet avlossades av robotstridsledaren Sverker Eriksson.
Foto: F 8 Kamratförening via Anders Eklund.