Fanöverlämning på F 8 Barkarby den 6 juni 1939. Fanan överlämnas av Gustaf V till F 8 första flottiljchef, Överste George Gärdin.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.

F 8 Barkarby

Denna sida tillägnas minnet av Sveriges första jaktflottilj. Målet med sidan är att belysa de flesta av de verksamheter som bedrevs på F 8 Barkarby samt att försöka skapa en mycket god översiktsbild av en av flygvapnets mest mångsidiga flygflottiljer.
Arbetet med att lägga in information och bilder sker fortlöpande.
 

Robot 68

Sedan 2020 är denna sida även huvudportalen för Fredrik Lagerlöfs och Håkan Walls presentation av deras forskning kring Robot 68​ samt  närliggande funktioner.​​​​​​

Värpliktiga övar "Patron ur" vid vakten.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.
 

Två Rb 68 vid bantröskel 21, F 8.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

J 9 ur F 8 på Kiruna flygfält en kall vinterdag 1943.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.

Nyheter i korthet

29 Juni 2023
De första två bilderna som vi hittat på Radiolänkbil 381 är nu publicerade under "Kommunikation" och "Radiolänk".
---
21 Juni 2023
Mer text samt bilder tilllagda till kapitlet om "Alternativa grupperingsplatser".
Nytt kapitel tillagt i huvudmenyn. "Grupperingsområden, kompanier och FAR-signaler".
---
20 Juni 2023
Underkapitlet "Mera Telub" är nu färdigställt.
Nya bilder tillförd förstasidan F 12 Kalmar.
---
19 Juni 2023
Nytt underkapitel under "Telub". "Mera Telub" - mer bilder och berättelser är påbörjar med ej slutfört. Beräknas att vara helt klart inom ett par dagar. 
---
15 Juni 2023
Ett nytt kapitel om "Silverroboten" är tillagd i huvusmenyn. Detta kapitel är påbörjat och mer text och bilder kommer att läggas ut framöver.
---
26 April 2023
Kapitlet "En Telub-teknikers berättelse" är flyttad från "Telub" till "Belysningsradar".
Idag håller jag och Håkan föredrag om Rb 68 hos F 18 Kamratförening.
--- 
23 April 2023
Hela avsnittet om belysningsradarn är nu klart. In och läs!
Bilder och information har tillförts Målsökaren i kapitlet "Roboten och dess delar.
Under belysningsradar finns nu ett kapitel om det svenska lyftoket.
---
30 Mars 2023
Avsnittet om brr är påbörjat. Text och bilder har lagts ut, det är inte klart än, mer kommer inom kort.
---
6 Februari 2023
Det finns nytt att läsa under Telub, bl.a "En Telub-teknikers berättelse" och "Klipp från telub-NYTT".
---
26 Januari 2023
Fler bilder tillagda till "Rb 365 i begynnelsen".
Som ni säkert är det lite längre mellan uppdateringarna för tillfället. Detta beror på att vi håller på och förbereder två större och lite mer omfattande kapitel, de om rbgc och brr. Det här är två mycket tekniska kapitel och de måste kollas och dubbelkollas av ett flertal olika personer så att allt blir rätt.   
---
22 Januari 2023
Vi har bestämt oss för att "döpa" :20 till Svedala. Således heter platsen här, tillsvidare, :20 Svedala.
Bilder tillagda till "Rb 365 - i begynnelsen". Mer kommer inom kort.   
---
9 Januari 2023
Ytterligare en teori om varför :20 aldrig byggdes tillagd. ":20, grupperingsplatsen som aldrig byggdes" finns under huvudrubriken "Grupperingsplatser".   
Mindre rättningar och tillägg utförda.
---
1 Januari 2023
Ett kort avsnitt om slutprovningen på F 8 Barkarby finns tillagt under "Robot 68, lite blandad kompott".
Målsökarexperten Rolf Nordströms synpunkter och erfarenheter av Rb 68 tillagt under "Robot 68, lite blandad kompott".
Lite stavfel och andra rättningar utförda.
--- 
30 December 2022
Ny rubrik tillagd - "Försäljning". Bilder och information tillagt.
Bilder och information tillagda till "Robottyper" samt till båda underrubrikerna.
---
29 December 2022
Ny underrubrik tillagd till Grupperingsplatser - "Skenmålsgrupp". Bilder och information tillagt.
Under rubriken "Stridsledning" är bilder och information tillagt.
Ny rubrik tillagd - "Telub". Bilder och information tillagt.
Ny rubrik med tillhörande underrubriker tillagda. "Robottyper", samt underrubrikerna "Simulerrobot" och Blindrobot". Bilder och information kommer inom kort.  
---
14 December 2022
Hemsidan har fått en ny mailadress: sveaflygflottilj@outlook.com De gamla mailadresserna utgår då vårt webhotell sagt upp bekantskapen med den tidigare leverantören av mail.
Ytterligare bildtext tillförd F 8 :15 Alunda SÖF våren 1971.
":20 Grupperingsplatsen som aldrig byggdes" har uppdaterats med mer text. 
---
13 December 2022
En stor mängd fotografier har lagts till F 8 :15 Alunda och visar 84.lvkomp SÖF våren 1971.
Mindre uppdateringar och rättelser utförda.
---
11 December 2022
Nytt kapitel tillagt i huvudmenyn, "Flygdagar, uppvisningar ect".
"Robotbataljinens sista övning 1977" tillagt under F 13.
---
4 December 2022
Under "Robot 68, lite blandad kompott" är det tillagt ett avsnitt om Flygstabens besök på RAF 112 SAM Squadron på Cypern 1971. En hel del härliga bilder utlovas.  
---
3 December 2022
F 8-guiden till engelsmännen tillagd under F 8.
---
2 December 2022
Idag har vi laddat upp Ingemar Perssons egna berättelse från F 8 första provskott RFN i Vidsel. Ingemar var vid tiden radartekniker vid Telub  i Växjö.
"Operation Max" tillagd under F 8. Detta kapitel är bara påbörjat, med information och bilder kommer framöver.   
---
1 December 2022
Avsnittet om lavetten är nu färdigställt. Avsnittet är även flyttat från "Roboten och dess delar" till huvuvmenyn och är nu ett eget kapitel.   

30 November 2022
Ett längre avsnitt om lavetten är nu påbörjat under "Roboten och dess delar". Det är ett ganska omfattane avsnitt med mycket bilder så det kommer att ta ett par dagar att få upp allt.
--- 
29 November 2022 
F 8 :69 Tungelsta uppdaterad.
I och med detta är nu samtliga ordinarie grupperingsplatser tillhörande F 8 uppdaterade med nya bilder.
---
28 November 2022
F 8 :51 Fasterby uppdaterad.
F 8 :116 Segersäng uppdaterad.
Nytt kapitel tillagt i huvudmenyn "Skenmålsgrupp". Information och bilder kommer inom kort. 
---
27 November 2022
F 8 :51 Fastarby, uppdatering påbörjad.
Nya bilder tillagda till "Kraftaggregat".
---
25 November 2022
F 8 :7 Skepptuna färdigställd.
---
24 November 2022
F 8 :7 Skepptuna, uppdatering påbörjad.
----
23 November 2022
"Robotplattor" färdigställd.
---
21 November 2022
Mer arbete utfört med "Robotplattor". Nya bilder och mer information inlagd.
---
18 November 2022
F 8 :129 Ekeby uppdaterad.
---
17 November 2022
Ytterligare arbete med "Robotplattor" genomfört. Avsnittet är ej klart.
---
16 November 2022
Bilder och information tillagt till "Robotplattor" under kapitlet "Grupperingsplatsen i huvudmenyn. Avsnittet är ej klart, mer infomation och bilder kommer.
---
15 November 2022
F 8 :26 Kårsta uppdaterad.
F 8 :150 Österlövsta uppdaterad. 
F 8 :32 Söderlövsta uppdaterad.
Nytt kapitel tillagt i huvudmenyn "Kraftaggregat",
---
14 November 2022
F 8 :125 Brattfors uppdaterad.
F 8 :113 Hillebola uppdaterad. 
Fredsgrupperingsplats F 12 uppdaterad.
----
13 November 2022
F 8 :111 Kolforsen uppdaterad.
---
11 November 2022
Stridsdel färdigställd under kapitel "Roboten och dess delar".
Zonrör färdigställd under samma kapitel som ovan.
F 8 :168 Romsen uppdaterad.
---
10 November 2022
F 8 :37 Västland uppdaterad med fler bilder.
Nytt kapitel under Roboten och dess delar påbörjat. "Stridsdel".
---
9 November 2022
Fredsgrupperingsplats F 17 färdigställd.
F 8 :146 Storberget uppdaterad.
F 8 :153 Fallåsen uppdaterad.
---
8 November 2022
Ny minnesbild från markägare tillagd under grupperingsplatser.
Fortsatt arbete med Fredsgrupperingsplats F 17.
---
7 November 2022
Fredsgrupperingsplats F 8 färdigställd.
Fredsgrupperingsplats F 17 påbörjad.
---
6 November 2022
Fredsgrupperingsplats F 13 färdigställd.
Arbetet med att uppdatera och omorganiserad Fredsgrupperingsplats F 8 påbörjad.
--- 
5 November 2022
Fredsgrupperingsplats F 10 färdigställd.
Fredsgrupperingsplats F 13 påbörjad.
---
4 November
Fredsgrupperingsplats F 10 påbörjad. 
---
3 November 2022
Läs om den "Sonessonska platsen" under :37 Västland. 
Fredsgrupperingsplats F 12 färdigställd. 
---
2 November 2022
Fler bilder inlagda under  Fredsgrupperingsplats F 12. Sannolikt färdigställd imorgon kväll.
---
1 November 2022
Mindre rättningar utförda. Fredsgrupperingsplats F 12 påbörjad.
---
28 Oktober 2022
Nytt under rubriken "Robot 68, lite blandat kompott" nämligen "Fält 58 & Fält 37" samt "Störfallstest".
---
27 Oktober 2022
Rubriken "Rb 68, blandade bilder" har bytt namn "Robot 68, lite blandad kompott". Där kommer vi att placera lite allehanda godbitar som vi inte hittar någon naturlig plats för i det övriga materialet . Först ut blev ett avsnitt om förplägnadstjänsten.  
---
26 Oktober 2022
:37 Västland har blivit uppdaterad med nya bilder och nytt utseende.
---
24 Oktober 2022
:61 Söndraby färdigställd.
Nu är samtliga grupperingsplatsen klara. Eller klara och klara, de är iallafall så pass klara som de kan vara just nu. Men det kommer att läggas till saker allt eftersom det kommer in nytt. Vi väntar exempelvis på fler markavtal m m.  När en ensklid grupperingsplats uppdateras kommer detta att meddelas här.

23 Oktober 2022
:74 Kiaby färdigställd.
---
22 Oktober 2022
:74 Kiaby påbörjad.
Lite rättningar här och där genomförda.
---
21 Oktober 2022
:141 Ejaröd färdigställd.
:35 Sillhövda färdigställd.
:68 Arkelstorp färdigställd.
---
20 Oktober 2022 
:119 Matteröd uppdaterad med fler bilder.
:136 Bjärred färdigställd.
:141 Ejaröd påbörjad.
Ett gäng stavfel är rättade.
---


19 Oktober 2022
:76 Bräkne-Hoby är färdigställd. 
:73 Backaryd är färdigställd.
---
17 Oktober 2022
F 10 kontrollskjutning är färdigställd.
:76 Bräkne-Hoby är påbörjad. Här kan vi lova en hel del spännande fotografier!
---
16 Oktober 2022
Ett nytt stycke om  F 10 kontrollskjutning i Vidsel är påbörjat. Det är ännu inte klart, men beräknas vara så imorgon kväll.
---
15 Oktober 2022
In och läs om Rolf Perssons värnplikstid på robotdivisionen på F 10, det utlovas intressant läsning och mycket bilder, återfinns under "F 10".
Även under "Grupperingsplatser" finns det nytt att läsa.  "Markägarnas minnesbilder" är nytt och här kommer vi att presentera det markägarna, både dåvarande och nuvarande, minns från tiden då det begav sig. Här kommer vi att fylla på med historier allt eftersom de kommer in. 
---
14 Oktober 2022
:6 Gamleby färdigställd.
Detta betyder att samtliga grupperingsplatser tillhörandes F 8, F 10, F 12 och F 13 nu är upplagda. Uppdateringar till enskilda grupperingsplaster kommer att ske när nytt material finns tillgängligt att publicera. detta kommer att meddelas här.
Ni som väntar på F 17 grupperingsplaster får hålla ut ett litet tag till. På tur står lite andra saker innan det är dags för F 17. 
---
13 Oktober 2022
:85 Västra Ed färdigställd.
:60 Hellerö färdigställd.

12 Oktober 2022
Lite allmän översyn genomförd, rättningar, omstrukturering m m.
:85 Västra Ed har fått mer bilder samt info. Yttterligare bilder läggs upp inom kort. 
---
11 Oktober 2022
:91 Kvarsebo färdigställd.
:83 Mogetorp färdigställd.
---
9 Oktober 2022
Ny underrubrik tillagd under grupperingsplatser ":20, grupperingsplatsen som aldrig byggdes".

:91 Kvarsebo påbörjad.
---
8 Oktober 2022
En dag för översyn. Småfel är rättade, stavfel är rättade, sådana saker.

:78 Timmergata färdigställd.
---
7 Oktober 2022
:89 Trekanten färdigställd med reservation för att ett fåtal nya bilder komer att läggas till lite senare.
Detta betyder att vi nu, i stort, har färdigställt grupperingsplatserna för F 12. 
Då kör vi vidare med F 13!
---
6 Oktober 2022
Hemsidans förstasida är lite upputsad.
:112 Otteskruv färdigställd.
:40 Läckeby färdigställd.
---
5 Oktober 2022
Hemsidan har legat nere en stund av högst oklar anledning, men detta är nu årgärdat.

Ny underrubrik tillagd under Grupperingsplatser "Gruppering". Den är även påbörjad.
---
4 Oktober 2022
:99 Bjälebo färdigställd. Det finns en hel del kul grejer där.
---
3 Oktober 2022
:52 Rynningsnäs färdigställd.
Kortare telefonintervju genomförd.
Ändring av begrepp i texterna - från "stridsgrupperingsplats till "krigsgrupperingsplats".
---
2 Oktober 2022
Ny underrubrik tillagd och påbörjad under Grupperingsplatser - "Robotplattor". Där kommer vi att fylla på med allehanda text, fotografier och dokument om själva robotplattan, de olika typerna, hur de byggdes osv.
:14 Bockara färdigställd.
:54 Rynningsnäs påbörjad.
---
1 Oktober 2022
F 8 och F 10 grupperingsplatser är nu färdigställda. Iallafall så långt som det går nu, möjligtvis kommer det mer framöver och då redovisas det här.
Kika lite extra på :29 Kullaröd, där finns det en liten smällkaramell.

Nu påbörjas arbetet med att lägga ut bilder, information, dokument m m gällade F 12 grupperingsplatser.
--- 
30 September 2022
:1 Everöd färdigställd.
:45 Dörröd påbörjad.
Mindre justeringar, uppdateringa och förbättringar genomförda,
---
29 September 2022
Bilder och text har lagts till. Målsökare, termobatteri, och kablage under rubriken "Roboten och dess delar.
Bild och dokument tillagda till :1 Everöd. 
---
28 September 2022  
Bilder och text har lagts till. Robotkropp, rammotor, bränslesystem, hydraulsystem och startraketer under rubriken "Roboten och dess delar".
---
25 September 2022
:63 har uppdaterats, ny information och bilder har lagts till.
:1 har påbörjats.
---
22 September 2022
:4 har uppdaterats med ytterliagre bilder.
:66 har uppdaterats, ny information och bilder har lagds till.
F 12 huvudsida har påbörjats. information och bilder har lagts till.
---
21 September 2022
It's been a busy day!
Översynen fortsatte även idag. :51, :69 och :4 har uppdaterats. Ny information och bilder har lagts till.

Avsnittet om radiolänk har uppdaterats med mer text och ett nytt utseende.

Helt nytt för dagen är ansnittet om robot under rubriken "Robot och Lavett. Text har lagts in och nu väntar vi bara på att bilderna ska komma fram så att de kan läggas ut
----
20 September 2022
:129, :26, :7 har uppdaterats. Ny information och bilder har lagts till.

Ett tidigare problem som gjorde att det inte gick att klicka upp bilder till större format har åtgärdats.

Smärre rättningar
---

11 juni 2013 - sidans första dag!