Robot och dess delar

Samtliga kapitel inom detta ämne är författade av Håkan Wall.

Svar på hur många robotar vi hade hittar du i stycket "Robotindivider".
 

F 17 provskott från Punkt C på RFN Vidsel 1975.
Källa: F 17 Kamratförening.