Robot och dess delar

Samtliga kapitel inom detta ämne är fötfattade av Håkan Wall.
 

F 17 provskott från Punkt C på RFN Vidsel 1975.
Källa: F 17 Kamratförening.