Överste Georg Gärdin.
CF 8
01.07.38 - 30.06.41

Överste Lars-Gösta Hägglöf.
CF 8
01.07.41 - 30.09.52

Överste Sven Uggla.
CF 8
01.10.52 - 30.09.63

Överste N.F. Palmstierna.
CF 8
01.10.63 - 31.03.67

Överste Stig Bruse.
CF 8
01.04.67 - 30.06.74