F 8 Fredsgrupperingsplats

Vi saknar uppgifter på när fredsgrupperingsplatsen byggdes samt när den invigdes, men enligt ett flertal samstämmiga minnesbilder av dåtida tjänstgörande befäl samt värnpliktiga togs fredsgrupperingsplatsen i drift under 1965. Detta gör fredsgrupperingsplatsen på F 8 var den första som inom systemet blev operativ.  

Fredsgrupperingsplats på F 8 sett från ovan i mitten på sjuttiotalet. Detta är ett av de roligare fotografierna att titta på eftersom det sjuder av aktivitet båda på och omkring robothöjden. Klicka upp bilden och se hur många Rb 68 ni kan räkna till. Ett tips är att alla robotar inte är vita.
Foto: Lantmäteriet.

Fredsgrupperingsplatsen, dåtid

Flygfoto taget vintern -63. Anläggningsarbetet av robothöjden har påbörjats.
Foto: F 8 Kamratförening arkiv.

Respektingivande siluetter mot skyn.
Foto: F 8 Kamratförening arkiv. 

Två värnpliktiga soldater håller på och skruvar fast lavettfötterna i lavettfästet. Notera "specialverktyget" som används. Läs mer om detta verktyg under  
F 13 :85 Västra Ed.
Foto: Cleive Hornstrand. 

Montering av antennpiedestal på brr vid fredsgrupperings-
platsen F 8.
Foto: F 8 Kamratförening arkiv.

Flygfoto visandes robothöjden. taget ca -68. Notera att brr, rbgc samt kragg  finns uppställda i bildens vänstra kant. I bakgrunden syns bana 03-21 och 3.div hangar.
Foto: F 8 Kamratförening arkiv.

Fredsgrupperingsplatsen, nutid

Då vi saknar officiell numrering av robotplattorna så kommer bilderna nedan att refereras till enligt ovanstående numrering. Platser refereras till enligt ovanstående färgade streck.
Foto: Lantmäteriet. Proffsigt artwork: Fredrik Lagerlöf.

Uppfart till fredsgrupperingsplatsen samt platserna för rbgc, brr och kragg (gult streck). Ungefär vid den stora granen till  vänster i bild fanns tidigare en grind som gick tvärt över vägen. Denna grind bemannades dygnet runt av en hundförande vakt. 
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Plats för kragg.
Foto: Fredrik lagerlöf.

Vägen fortsätter fram till platsen för rbgc och brr.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Plats för rbgc och brr.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Väg från plats för rbgc och brr, i riktning mot robotplatta 1 och robotplatta  2 (orange streck).
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Hårdgjort yta med okänt syfte på höger sida om vägen i riktning mot robotplatta 1 och 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Infart, robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 2.

Notera att det sitter  "lock" ovanpå lavetfästena, en metallplatta med tre bultar. Under dessa lock finns de riktiga lavettfästena. Detta är unikt för F 8 då dessa lock inte återfinns på någon annan fredsgrupperingsplats eller krigsgrupperings-plats. Lockens syfte är för oss oklart, likaså om detta är "original" från tiden då det begav sig eller en mer modern lösning.
Foto: Fredrik Lagerlöf.    

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Del av värnterrängen på robothöjden, strax i närheten av robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Ksp-värn, strax i närheten av robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Väg i riktning mot infart till robotplatta 3 och robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Vägskäl. Till höger tillbaks mot robotplatta 1 och 2, till vänster infart till robotplatta 3 och 4 (gröna streck).
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart mot robotplatta 3 och 4 (blått streck).
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 3.
Foto: fredrik Lagerlöf.

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Hårdgjord yta med okänt syfte på höger sida om vägen i riktning mot robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Vy från robotplatta 3 och upp mot robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 4.

En teori kring "locken" som cirkulerar är att de monterats dit i modern tid då området under en tid användes av Hemvärnet  för övningskörning av lastbilar. Locken ska då ha skyddat däcken mot de uppstickande bultarna. Huruvida denna teori stämmer eller inte är svårt att säga, men eftersom det heller inte gå att säga att den inte stämmer så får den fortsättningsvis flyga fritt tills motsatsen är bevisad.
Foto: Fredrik Lagerlöf.   

Kabelgrav samt utlopp, robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Rester av staket i området öster om robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Nedfart från fredsgrupperingsplatsen (rött streck).
Foto: Fredrik Lagerlöf.