:69 Tungelsta

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.08.07 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 70.09.01.

:69 Tungelsta sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :69 Tungelsta.
Dokument: FortV

Markägaravtal

Nedan återfinns de tre första sidorna i det markavtal som upprättades mellan "Kronan" och den dåvarande markägaren. Sida 1 av 3. Avtalet är avidentifierat  enligt nuvarande markägares önskemål. Värt att notera är att att engångsersättningen betalades kontant.

:69 Tungelsta

Platsen är i gott skick då slingan och robotplattorna används för förvaring och uppställning. 

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Muttrar till mastfäste. Gick fortfarande att gänga av.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Fäste för jordningskabel.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan wall.

Sarg, baksida. Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajer, robotplatta2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Närbild, lavettfäste. Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kavelgrav, robotplatta1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Utfart robotplatta 1 samt uppfart till platser för rbgc, brr, kragg och fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Utsikt från plats för brr. Siktlinjen är fri.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Muttrar till mastfäste.
Foto: Håkan Wall.