Flydagar, uppvsiningar ect

Här kommer vi att presentera bilder från flygdagar, uppvisningar eller andra tillställningar där Rb 68 har varit representerad i en eller annan form. Bilderna kommer inte att läggas in i kronologisk ordning utan läggas upp allt efter som de kommer in till oss.  

Flygdag F 13 1968.

Rb 68 i 2/3 skala uppställd vid totalförsvarets utställning av robotar.
Foto: Rune Rydh.

Rb 68 i 2/3 skala uppställd vid totalförsvarets utställning av robotar.
Foto: Rune Rydh.

Flygvapnet 50 år, 29 augusti 1976. F 3 Malmslätt

Rb 68 uppställs på Malmen 1976.
Foto: Hans Fehrnström.

Rb 68 uppställs på Malmen 1976.
Foto: Hans Fehrnström.

Rb 68 uppställs på Malmen 1976.
Foto: Hans Fehrnström.

Rb 68 uppställs på Malmen 1976. Poserande framför roboten iförd vit skjorta och blå jeans ser vi fotografen själv.
Foto: Hans Fehrnström.

F 10 avskedsceremoni, torget Ängelholm 1974

Robotdivisionen lämnar F 10 och Ängelholm för gott 1974.
Foto: Okänd.

Robotdivisionen lämnar F 10 och Ängelholm för gott 1974.
Foto: Okänd.

Robotdivisionen lämnar F 10 och Ängelholm för gott 1974.
Foto: Okänd.