Kommunikation

Fälttelefon m/37, eller "fältapa" som den kom att benämnas i mer vardagligt tal.
Foto:  Wikipedia.