Rb 365 - i begynnelsen

Författat av Fredrik Lagerlöf.

Det hade inte blivit någon Robot 68-verksamhet i Sverige om det inte vore för att försöksverksamheten med Bristol Bloodhounf MkI, i Sverige benämnd Rb 365, hade varit till belåtelse.
Utprovningarna vid Lv 3 i Norrtälje och F 2 Hägernäs är inte särskilt omskrivna, inte för att utprovningen på något sätt  skulle skyddas av sekretess än idag, för det gör den inte, utan sannolikt är det så att det finns inte lika mycket "spekatulärt" att berätta som det gör om storebror och efterföljaren Rb 68.      

Robotplattor samt övriga byggnader tillhörande provverkasamheten vid Lv 3 Norrtälje under mitten på 60-talet.
Foto: Lantmäteriet.

Fint färgfoto över lavettplatserna på Lv 3 Norrtälje. Dock utan robotar.
Foto: Okänd.

Åtta robotar uppställda vid lavettplatserna på Lv 3 Norrtälje. 
Foto: Okänd.

Två Rb 365 uppställda på lavettplatserna på Lv 3 Norrtälje. Det står en mycket fin Volvo Amazon på den närmsta plattan.
 Foto: Okänd.

En ensam Rb 365 uppställs vid lavettplatserna på Lv 3 Norrtälje. Notera kronmärket på robothalsen samt PJ-21:an i bakgrunden.
Foto: Okänd.

Övningar med robot under transport på skogsvägar i Norrtäljetraken.
Foto: Okänd.

Övningar med robot under transport på skogsvägar i Norrtäljetraken.
Foto: Okänd.

Övningar med robot under transport på skogsvägar i Norrtäljetraken.
Foto: Okänd.

Övningar med robot under transport på skogsvägar i Norrtäljetraken.
Foto: Okänd.

Övningar med robot under transport på skogsvägar i Norrtäljetraken. Notera den engelska texten bak på lastbilen.
Foto: Okänd.

Placering av Rb 365 vid F 2 Hägernäs i början på 70-talet.
Foto: Lantmäteriet.

Rb 365 uppställd på F 2 Hägernäs.
Foto: Christer Sidelöv.

Rb 365 uppställd på F 2 Hägernäs.
Foto: Okänd.

Till vänster: Rb 365 uppställd på F 2 Hägernäs under en anhöringdag 1974.
Foto: Okänd.

Den Rb 365 som tillhörde F 2 Hägernäs flyttades sedermera till F 8 efter F 2:s nedläggning 1974 och nyttjades där som minnesrobot.
Roboten placerades vid byggnad 97 och stod där mellan åren 1974-1994. Efter krigsbasens nedläggning 1994 flyttades roboten till Uppsala och F 16 där roboten står kvar än idag.    

Lv 3 Norrtälje, nutid (men ändå inte)

De åtta robotplattorna på Lv 3 Norrtälje fanns kvar långt efter det att robotverksamheten var klar. Under den andra hälften av 2010-talet så mötte de dock sitt öde eftersom delar av det fd Lv 3-området skulle bebyggas med nya stora köplador. Såldes revs samtliga robotplattor samt en del av de byggnader som uppförts för provveksamheten.

Nedan visas ett urval av bilder tagna 2012 och 2014 vilka visar hur området i stort såg ut vid tiden då det begav sig.    

Infart till grupperingsplats.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart robotplatta.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfäste.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Kabelgrav. Med största sannolikhet tillhör inte kopplingsskåpet den fd robotverksamheten, det ser alldeles för fräscht ut.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta. Notera skyddsvallen som löper runt robotplattan.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Fundament av okänd typ. Skyddsvallen syns i bakgrunden.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfästen. Notera att Rb 365 hade åtta lavettfärsten i jämförelse med Rb 68 som hade fyra.
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Kabelgrav.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Något slags el eller kopplingsskåp, svårt tärd av tidens tand.
Foro: Fredrik Lagerlöf.

Nedfallet täcklock till elanslutning.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Mannskapsbarack tillhörande robotverksamheten.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Barack med kontrolltorn tillhörande robotverksamheten. Från kontrolltornet har man utmärkt utsikt över robotplattorna.
Foto: Fredrik Lagerlöf.