Robottyper

Närmast syns en blindrobot på robotplatta 3 och längst bort syns en simulerrobot uppställd på robotplatta 4 vid :85 Västra Ed. Detta är så vitt vi vet den enda bilden som finns som visar båda robottyperna på en och samma bild. Notera även ett maskerat objekt i till vänster i skogen, troligen är detta verkstadsvagnen.
Bild: Arboga Robotmuseum.

Handlig signerad Kungl Flygförvaltningen vilken redogör för de olika robottyperna. 
Källa: KrA.