Kraftaggregat (kragg)

Författat av Håkan Wall.

Kraggen längst till höger, svincool PV längst till vänster, okänt i mitten.
Foto: Okänt.

Motorelverk 524 MT, 100 kW

Förbandet får sin elförsörjning antingen från det på platsen befintliga elnätet (flottiljplatser) eller från två kraftaggregat (kragg). Kraggarna lämnar vardera 100 kW. Robotförbandets maximala effektbehov är 170 kW och belysningsradar, robotgruppcentral och 2 lavetter kan försörjas av en kragg. Förbandet har 2 kraggar med sig, de är monterade på var sin terränggående boggi med fyra bärhjul och ett stödhjul. 

Motorn är en Volvo-TD96B. Elverken har försetts med utrustning för hopfasning och parallellkörning, i utrustningen ingår även hjälpmedel för start i kyla ner till -35°C, brandsläckare samt jordningskablar. Elverket lämnar en växelspänning på 415/240 V 50 Hz. Dieselmotorn matas med drivmedel från egen tank eller från de medförda rulltankarna.
 
Kraggarna (alt bef.elnät) strömförsörjer kraftfördelningsenheten till vilken alla enheter är inkopplade som är i behov av elkraft. Kraftfördelningsenheten fungerar i temperaturer mellan -40°C till +40°C och är konstruerad för att motstå snö, is, frost och regn. 

Ovan: På denna något suddiga bild syns två kraggar, rulltank, kraftfördelningsenhet och kabelrullar. Bilden är tagen under F 13:s första övning på :83 Västra Ed, den 23 maj 1969.
Foto Rune: Rydh, F 13.

Till höger: Kraftfördelningsenheten hanterades med ett speciellt lyftok.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Källa: FMV.

Källa: FMV.

Motorelverk, eller i dagligt tal "kragg", fotograferat vid F 11 museum som ligger precis bredvid Skavsta flygplats.
Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström. 

Foto: Hans Fehrnström.