:59 Sadelmakartorp

Krigsgrupperingsplats. Ritades 67.05.23 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.06.25.
Sadelmakartorp var 84.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera. Platsen hade kodnamnet "Tippen" och omklassades från stridsgrupperingsplats till öppen övningsgrupperingsplats 1976.
 

:59 Sadelmakartorp fotograferat från luften under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.
 

Situationsplan :59 Sadelmakartorp
Källa: FortV.
 

:59 Sadelmakartorp

Platsen är i gott skick och det är lätt att se och navigera sig på platsen. Robotplattor, platser för rbgc, brr och kragg samt mastfundamenty är lätta att hitta.

Infart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Vägen delat sig. Till vänster in mot robotplatta 30 och 31, till höger in mot robotplatta 28  och 29 samt platser för rbgc, brr och kragg.
Foto:Fredrik Lagerlöf.
 

Infart robotplatta 30.
Foto:Fredrik Lagerlöf

Sargkant med färgrester, robotplatta 30.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart mot robotplatta 31.
Foto: Fredrik Lagerlöf 

Skydd för kabelmynning, robotplatta 31.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 30.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfäste, robotplatta 30.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 31.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfästen, robotplatta 31.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 29.
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Robotplatta 29. Infart mot plats för rbgc, brr och kragg i plattan högra hörn.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Plats för rbgc. Till vänster syns infart till brr.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart till plats för brr.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Plats för kragg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Plats för brr.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Fixpunkt för brr. I den gjutna delen syns resterna av det metallrör som stack upp en bit ovanför marken. Ett motsvarande rör fanns på undersidan av brr-vagnen och när vagnen backades in så skulle de två rören placeras så nära som möljligt för att säkerställa att brr stod på rätt plats.
Foto: Håkan Wall
   

Fundament för RL-mast.
Foto: Fredrik Lagerlöf.