Robotindivider

Författat av Håkan Wall.

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för alla uppgifter vi har lyckats fastställa angående varje enskild robotindivids historia.

Antal robotar

Den kanske vanligast frågan vi får är: Hur många robot 68 hade Sverige?

När vi började med denna dokumentation för många år sedan så ställde vi samma fråga och enda sättet att hitta ett svar var att googla på det. Det antal som dök upp var det samma på alla träffar. Jag tog då för givet att detta var en sanning och anammade svaret.
När jag sedan får tillverkarens schema över planerade leveranser från 1961 till 1968 i min hand inser jag att planerade leveranser till Swedish Air Force är ett helt annat antal än det antal som är ”en sanning i Sverige”. Första tanken är att Flygvapnet av någon anledning begränsade köpet under leveranstiden eftersom "sanningen i Sverige" var lägre än tillverkarens uppgift. Men från den engelska sidan står man på sig och hävdar att det levererade antalet är korrekt, och det har visat sig att den engelska uppgiften stämmer.

Hur kan då en sådan felaktig uppgift bli till fakta? Min gissning är att uppgiften publicerades av någon som trodde sig ha rätt uppgift och sedan har den spridit sig till andra internetforum, böcker, skrifter m.m. Det är förståligt för vid våra kontakter med de som var med på den här tiden så är det ingen som riktigt vet.

Här kommer vi att redovisa de faktiska uppgifterna så bortse från det ni läst i andra forum.

Roboten är en Bloodhound Mk II, tillverkare British Aircraft Corporation, BAC (tidigare Bristol Aeroplane Comany).
Till svenska flygvapnet levererades 116 robotar, av dessa var 20 stycken förberedda för extra mätutrustning vid kontrollskjutning (CBU). Mer om detta finns under avsnitt ”stridsdelen”.

Leverans skedde vid tre olika tillfällen. BAC modifierade materialet löpande så robotarna levererades alltså i tre olika versioner. Modifieringarna bestod av smärre förbättringar men det var av vikt att veta vilken robot som hade genomgått eller inte genomgått en modifiering. Robotarna fick därför skilda serienummer, första leverans är 27-serien, andra leverans är 37-serien och sista omgången är 47-serien.

Märkning med individnummer

När robotarna anländer från tillverkaren är de märkta enligt fabriksstandard. Om vi tittar på bilden av robot 2713 så syns det tydligt. Märkningen är en bekräftelse på att huvuddelarna var införda i dokumentationen. W står för zonröret, 2713 är robotens individnummer från fabrik och AA står för elektronikenheten. S står för Sweden. (Bilden finns i bildserien nedan).

Man kan se att AA-märkningen försvinner ganska snart från våra robotar. SW ersättas av 68 (dock är 4760 ett undantag, där står SW istället under individnumret). Man ser tydligt att i början var märkningen utformad med
68 över individnumret, men senare övergår man till att siffrorna nu skrivs i följd istället. Ändringen har slagit igenom när robotarna målats gröna vilket skett löpande från 1973-74 i samband med service på Telub. Ändringen kan dock skett tidigare än ommålningen på vissa robotar, nedan finns 2 bilder på individ 4701, på bägge bilderna är roboten vit men sifferuppställningen är olika. Kanske var 4701 testobjekt för ändringen av numreringen.

27-Serien

I första omgången ingår 24 robotar, dessa levereras till robotverkstaden på F 8. De levereras i trälådor, en för framkroppen och en för bakkroppen.
Dessa robotar tillverkades mellan september 1963 till mars 1964.

* Robotar som såldes till England indelades i två kvalitéer, de sämsta ingick i Batch 1 och de bästa i Batch 2.

Notera att i Schweiz får alla svenska robotar individnummer i deras 37-serie, både de med svenska individnummer 27xx och 37xx. I England läggs de svenska ur 27-serien i engelska 52-serien.

Individ 2701 uppställd på bantröskel 21, F 8. 2701 såldes vid avvecklingen till England.
Foto via F 8 kamratförening.

Robotindivid 2702 som Schweizisk individ 3702 på Bloodhound museum i Mentzingen.
Foto från deras hemsida.

Uppställning vid det officiella överlämnandet av den första leveransen. Roboten är individ 2706, denna såldes sedan till Schweiz och finns idag bevarad på Bloodhound museum i Menzingen med Schweiziskt individnummer 3706.
Foto via BMPG, England.

2706 lastad på robotlastbil på F8, troligen 1965-66.
Bild via F 8 kamratförening.

Till vänster ser vi 2707 uppställd på bantröskel 21,
F 8. Såldes sedan till Schweiz. I bakgrunden står 2701.
Foto via F 8 kamratförening.
Bild ovan:
Vår robotindivid 2707 blev Schweizisk individ 3715 och är idag uppställd på Aircraft museum i Dübendorf. Notera att märkningen skiljer sig från den svenska, de har kvar CH och BL-64 står under individnumret.
Foto: Håkan Wall. 

2713 nyligen ankommen till F 8, bilden tagen i mars 1965. Notera att märkningen är SW 2713. Detta ändrades senare till 68 2713.
Bild via Flygvapenmuseum.

Här hanteras 2713 med ett engelskt laddnings- fordon. Robot 68-förbanden hade inte denna typ av fordon, men ett sådant fordon användes för att hantera robotarna i uppstarten innan robotlast-bilarna var på plats.
Foto via F 18 kamratförening som hittat det i krigsarkivet.
Robotindivid 2716 uppställd på tillfälligt lavettunderlag vid F 10:s kontrollskjutning på punkt C 1971.
Varför detta lavettunderlag användes kan ni läsa i stycket om F 10 kontrollskjutning.
Just detta robotexemplar var inte avsedd för kontrollskjutning då den inte var förberedd för mät- utrustning. 2716 såldes senare till England.  
Foto: Göran Svensson F 10.

Individ 2722 finns idag idag på Bloodhound museum i Menzingen med Schweiziskt individnummer 3722.
Foto Håkan Wall.

Individ 2724 finns idag idag på Bloodhound museum i Menzingen med Schweiziskt individnummer 3727.
Foto Håkan Wall.

37-serien

I andra omgången levereras 30 robotar. Nu har Telub kommit igång så leverans sker dit. Denna gång är inte robotarna förpackade i trälådor utan kommer med hel robotkropp (alltså utan startraketer och motorer). Explosivdelarna hade levererats tidigare och låg nu i Telubs explosivförråd i väntan på montering. 
Dessa robotar tillverkades mellan maj 1964 till december 1964.

* Robotar som såldes till England indelades i två kvalitéer, de sämsta ingick i Batch 1 och de bästa i Batch 2.

**De 5 svenska minnesrobotarna har individnummer 3712, 3715, 3723, 4701 samt 4703. 3712 placerades på Telub i Risinge och 3715 på F 17 i Kallinge. De 3 övriga på  F 10 i Ängelholm, F 13 i Norrköping (flyttad till Arboga Robotmuseum) och Flygvapenmuseum. Vilken individ som står var av dessa har vi inte lyckats få fram.

Schweiz lägger även dessa robotar i sin 37-serie.

I England får svenska robotar ur 37-serien engelska nummer i 53-serien. De fortsätter alltså med att skilja på de olika versionerna.

Vår svenska robot 3704 fick individnummer 3704 även i Schweiz, finns idag på Bloodhound museum i Menzingen.
Foto Håkan Wall.  


Individ 3712 är idag minnesrobot på dåvarande robotverkstaden i Risinge, Telub.
Foto: Håkan Wall med tillstånd av SAAB.
 

Denna bild som visar individnummer före målning har vi fått från SAAB:s arkiv. 

Robotindivid 3715 är idag minnesrobot på F 17 i Kallinge. Håkan Wall, till vänster, besöker roboten tillsammans med robotstridsledare Benny Hellström, F 17, en solig dag 2012.
Foto: Pia Arvidsson med tillstånd av Försvarsmakten.  

3715 på F 17 vid okänd tidpunkt. När denna bild tas är roboten fortfarande i originalskick. Man kan nätt och jämt se individnumret. 
Foto via Benny Hellström.

Nu tar vi oss till Militärmuseum Full i Schweiz. Inklämnd bland stridsvagnar från andra världskriget står vår robotindivid 3716, även här kallad 3716.
Bild från deras hemsida.  

Robot 3717 på bränsleprovplats i Telubverkstaden. Teknikern är Ove Johansson. 
Foto via Telubarkivet.

Individ 3721 finns idag idag på Bloodhound museum i Menzingen med Schweiziskt individnummer 3721. Används som förevisningsexemplar.
Foto: Håkan Wall.

Märkning på 3721:an är givetvis enligt Schweizisk standard.
Foto via Arboga Robotmuseum.

Men i stridsdelsrummet sitter fortfarande den svenska märkskylten kvar med vårt individnummer.
Det blev en stor överraskning för våra två guider, varav en var museichefen.
Foto: Håkan Wall.

3725 uppställd på F 10. Prov med maskering med falska träd.
Foto: Göran Svensson, F 10.

3730 omgiven av de glada telubteknikerna Malte Jönsson, Leif Hörberg, Ove Johansson och Jan-Enar Henrysson i Risinge. Roboten såldes senare till Schweiz.
Foto via Telubs veteranförening.

47-serien

Även tredje omgången går till Telub och omfattar 62 robotar. Dessa robotar tillverkades mellan februari 1965 till juni 1966. Därmed är alla 116 robotar levererade.

* Robotar som såldes till England indelades i två kvalitéer, de sämsta ingick i Batch 1 och de bästa i Batch 2.

**De 5 svenska minnesrobotarna har individnummer 3712, 3715, 3723, 4701 samt 4703. 3712 placerades på Telub i Risinge och 3715 på F 17 i Kallinge. De 3 övriga på  F 10 i Ängelholm, F 13 i Norrköping (flyttad till Arboga Robotmuseum) och Flygvapenmuseum. Vilken individ som står var har vi inte lyckats få fram.

*** Totalt skrotades 5 robotar av Flygvapnet, de som skrotades var kraftigt angripna av korrosion i robot- kroppens bärande delar. I de fall skrotningen skedde medan systemet var fullt aktivt så användes roboten som reservdels-exemplar. De individer vi vet skrotades var 4704, 4728, 4739 samt 4744. Läs vidare nedan om det 5:e exemplaret.

**** När det gäller individer 4749, 4750, 4756 samt 4757 vet vi att 3 av dessa kontrollsköts av F 17 1975 av Sverker Eriksson, Hans Fehrnström och Anders Eklund. Den 4:e skrotades vid okänt tillfälle.

***** Läs om vad detta innebar i avsnitt ”stridsdelen”.

Inga robotar i 47-serien säljs till Schweiz.

England lägger den svenska 47-serien i ännu en serie, nämligen 54-serien.

De robotar som var förberdda för CBU användes i den dagliga förbandsverksamheten precis som övriga robotar. Det var först inför en skjutning då de som skulle användas gick till Telub för installation av mätutrustning. 

4701 på service hos Telub, på huvudkropps-provplats. Tekniker är Stig Svensson. Notera sifferföljden på individnumret med 68 över individnumret och jämför med nästa bild på 4701:an.
Foto via Telubs veteranförening. 

Lars Dahqvist med 4701 i Telubs laddnings-verkstad i Risinge. Notera att på denna bild är sifferföljden ändrad jämfört med föregående bild.
4701 är en av de bevarade robotarna i Sverige.
Foto via Telubs veteranförening.

Det är inte alltid så lätt att läsa av individnumret. På denna robot som är uppställd i F 10:s övningsbyggnad i Kägelnäs är svårt att tyda om det är ännu en bild på 4701 eller om det är 4761.
Foto: Göran Svensson, F10. 

Bild ovan visar individ 4710 på F 10:s fredsgrupperingsplats 1971.
Foto: Rolf Persson.


Bild till höger:
Under en F 17 övning på :76 Bräkne-Hoby övervakas två värnpliktiga som arbetar med 4710, numera grönmålad. Bilden är tagen 1976-1977. Notera att man i efterhand har redigerat bort de hemliga zonrörsantennerna.
Bild via Anders Eklund. 

Robotindivid 4717 på fredsgrupperingsplats på F 12. 4717 såldes sedan till England.
Foto Boris Erixon, F 12.

4717 på exercisplats på F 17. Att det är just exercisplatsen ser man på den upphöjda cement-
plattan, den lösningen fanns endast på F 17:s exercisplats. Till höger står en brr och i nedre vänstra hörnet ser man i bakgrunden en uppställd simulatormast.
Foto via Flygstaben. 

4717 med skyddsvakt på F 17:s exercisplats.
Foto via Flygstaben.

Under senare andra halvan av augusti 1971 genomförs en övning på övningsplats :15 Alunda. Här ser vi hur individ 4719 hanteras med Vibe-kranen.
Foto via Cleive Hornstrand.

Startraketer demonteras på 4720 i laddningsverkstaden i Risinge.
Foto via Telubs veteranförening.

4732 hanteras på övningsplats :15 Alunda. 
Foto via Cleive Hornstrand.

4736 uppställd på fredsgrupperingsplats, F 12. 
Foto via Arboga robotmuseum.

Samtliga robotar som följer är förberedda för montering av mätinstrument, CBU, och därmed avsedda för kontrollskjutningar.

4745 på punkt C vid okänt tillfälle. Av någon anledning har individnumret tejpats över med vad som verkar vara maskeringstejp. Roboten är förberedd för mätutrustning. Schackmönstret på övre motorn målades inför kontroll-
skjutning för att man skulle kunna se hur roboten roterade under skottet.
Foto via Arboga robotmuseum.

4745 ur en annan vinkel.
Foto via Arboga Robotmuseum.

4745 på F 10:s fredsgrupperingsplats 1971, i bilden syns ytterligare 2 robotar, varav en liggande.
Foto: Rolf Persson.

4748 på plats på punkt C, RFN, vid F 8:s kontroll-skjutning 1968.
Foto via Arboga Robotmuseum.

4748 några år senare, närmare bestämt 25 april 1977, vid F 13:s sista övning på :85 Västra Ed. Här som simulerrobot (läs under robottyper/simuler-robot).
Foto: Rune Rydh, F  13.

4749 på punkt C vid F 17:s kontrollskjutning 1969.
Foto: RFN

4751 i värmetält på punkt C 1971, detta för att hålla rätt värme för elektroniken.
Foto: Göran Svensson, F10.

Valborgsmässoafton 1971. Klockan 08:15 lyfter individ 4751 från punkt C. Läs om skottet under
F 10, kontrollskjutning.
Foto: RFN.

7:e maj 1971 lyfter individ 4752 från punkt C. Läs om skottet under F 10, kontrollskjutning.
Foto: RFN.

Nu är det 4753 som är på plats i värmetält på punkt C 1971.
Foto: Göran Svensson, F 10.

4:e maj 1971. Klockan 8:15 lyfter individ 4753 från punkt C. Läs om skottet under F 10, kontroll-skjutning
Foto: RFN.

Ytterligare en bild på 4753.
Foto: RFN.

9:e oktober 1971. Björn Sjöstedt; F 13, trycker iväg individ 4754 från punkt C. Läs mer om skottet under F 13, kontrollskjutning.
Foto: RFN.  


Under maj 1968 är det dags för första kontrollskjutningen av robot 68. F 8 var första förband att åka till punkt C. Individ 4756 står på lavett för tester och klargöring. I bakgrunden syns en brr.
Foto: RFN. 

Denna bild är tagen vid samma tillfälle som bilden till vänster, roboten är antingen 4756 eller 4758, omöjligt att se om det är en 6:a eller 8:a på slutet. . 4756 var den första robot där robotstridsledare tryckte på FIRE den 18/5 1968, men ett fel gjorde att roboten inte startade. Istället sköts 4758 dagen efter. Vad som kan blivit 56:ans slutliga öde finns förklarat på annat ställe i detta stycke.
Foto: RFN.  

18:e maj 1968. Första skottet med robot 68-systemet ska göras med individ 4756, dock misslyckas avfyringen och 4756 står kvar på lavetten. Läs mer om detta under F 8, skarpt läge i norr. Denna bild är alltså tagen i samma ögonblick som alla inser att något gått snett.
Foto: RFN.

F 8:s kontrollskjutning 1968. Bakkroppen på 4756 på lavett vid punkt C dokumenterad under utredningen vad som gick fel när skottet inte gick iväg.
Foto: RFN/alt FMV.


Till höger ser vi åter 4756 på punkt C, nu är det F 17 som är på plats och året är 1975. Åke Olsson monterar startrakettändare övervakad av Lars Gröön.
Foto via Anders Eklund.

19:e maj 1968. Klockan 03.30 lyfter individ 4758 från punkt C och första kontrollskottet är snart fullbordat med en träff.
Foto: RFN.

Dessa bilder med stor vidvinkel är tagna från målroboten, vi ser denna upptill i bilden. Stridsdelen på 4758 har precis utlösts och för varje bild blir explosionen större. Denna typ av kamera tog tusentals bilder per sekund. Foto: RFN.     

Robotindivid 4760 på punkt C vid ej faställt tillfälle. 
Foto via Arboga Robotmuseum.

4761 uppställd för kontrollskjutning på punkt C. Skottet utfördes av F 17 690315.  I bakgrunden 4762.
Foto: RFN.

4762 lyfter den 12/3 1969. Läs mer om skottet under F 17 kontrollskjutning 1969. 
Foto: RFN

Bilden till vänster visar 4762 på en flygdag på F 13.
Fotot är taget mellan 1966-1968, efter det återstod endast spillror av 4762.
Foto via F 13 kamratförening.

Och det var allt för denna gång. Jag hoppas hitta fler bilder med läsliga individnummer för att fylla på med. För den som inte orkar räkna hur många robotindivder som är identifierade på bild i detta avsnitt kan jag berätta att det är 35 stycken. Vilket är 30% av hela "flottan".