:168 Romsen

Krigsgrupperingsplats :168 Romsen identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:168 Romsen sett från luften under sjuttiotalet. Plasten var den mest otillgänliga av de platser vi besökte under denna resa. Dels på grund av att det var en mycket brant och dålig väg upp till toppen på berget och dels på grund av stundtal mycket tät vegetation. Värt att notera är dock att det på platsen fanns spår av ett LS-torn, manskapsbarack (den stor fortfarande kvar, om än i uruselt skick) samt spår av värn och teleförbindelse.
Bild: Lantmäteriet. 

 Principskiss över :168 Romsen.
Källa: FortV.

Slutlig rekognoceringsrapport avseende :168 Romsen. Notera beskrivningen under punkt 3.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram.
Källa: FortV.

:168 Romsen, nutid

Uppfarten till grupperingsplatsen. Enligt rekognosceringsrapporten så måste den breddas och grusas.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Ungefärlig infart till robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig infart till robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall. 

Ungefärlig plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Fundament till det LS-torn som återges i rekognosceringsrapporten.
 

Håkan inspekterar manskapsbaracken till LS-tornet.
Foto: Håkan Wall.

Bordet har trots allt en duk så hemtrevligt är det alltid!
Foto: Fredrik Lagerlöf.

En kamin/spis med tillhörande bukett blommor. Varm och mysigt på en och samma gång!
Foto: Fredrik Lagerlöf-.

Utsikt i östlig riktning från platsens högsta punkt. Klart bakåt - skott kommer!
Foto: Fredrik Lagerlöf.