:116 Segersäng

Krigsgrupperingsplats. Ritades 70.03.11 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 72.11.10.

:116 Segersäng fotograferat från luften under sjuttiotalet. Den var nästan lika osynlig då som den är idag.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :116 Segersäng.
Källa: FortV.

:113 Segersäng, nutid

Segersäng är dessvärre en av de platser som är i allra sämst skick. Samtliga robotplattor är övertäckta med jord. Platser för rbgc, brr och kragg är kraftigt övervuxna. Dock går det att se delar av sarg samt mastfundament. Själva slingan är i relativt gott skick. 

Grind vid infart till stridsgrupperingsplats. Oklart om grinden är original eller ett  mer sentida verk då den till utseendet skiljer sig ganska mycket från övriga dokumenterade grindar.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart till grupperingsplats.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Hörn på robotplatta 3. Av betongen syns det inte ett spår.
Foto: Håkan Wall.

Eller jo, lite! En liten bit sarg lyser upp i vegetationen.
Foto: Håkan Wall. 

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

En ordentlig bit jordningvajer sitter kvar.
Foto: Håkan Wall.

Exakt så här roligt tycker Håkan det är att vara ute i skogen och fota robotplatser!
Foto: Något oklart, möjligtvis Håkans sambo.

Stilstudie av muttrar till mastfäste. Alla muttrar finns kvar!
Foto: Håkan Wall.

Simulatormastfäste.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Del av sargen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Närbild av sargdelen, robotplatta 2.
Foro: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Krossade betongrester, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc. Notera märkena efter anläggningsarbetet i stenpartiet till höger i bild. Man har fått spänga sig igenom den lilla bergskammen för att kunna dra vägen.
Foto: Håkan Wall. 

Foto: Håkan Wall.

Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sargkant, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Muttrar till mastfäste.
Foto: Håkan Wall.

Även hät finns samtliga muttrar kvar.
Foto: Håkan Wall.