:32 Söderlövsta

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.06.28 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.06.14.
Söderlövsta var 83.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.

:32 Söderlövsta sett från ovan under sjuttiotalet. Det här är en intressant bild då den mycket tydligt visar att robotplattorna var kamouflagemålade eftersom man kan tyda konturerna av plattorna, men ändå se hur de färgmässigt flyter ihop med den omkringliggande skogen. Effektivt!
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :32 Söderlövsta.
Källa: FortV.

:32 Söderlövsta, nutid

Platsen är i relativt gott skick eftersom robotplattorna används av markägaren, bl.a som uppställningsplats för fordon och materiel, men viss överväxt förekommer dock.  Platserna för rbgc, brr och kragg är i sämre skick med de är identifierbara.

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Vägen fortsätter fram i riktning mot robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Lavettfäste och jordningsvajer, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Avrinningskanal, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Anläggningsarbete och sprängsten

Söderlövsta är en av få platser där man tydligt kan se spår av själva anläggningsarbetet, något som annars är mycket ovanligt.
På flera platser finns det högar med sprängsten och tydligt uthuggna och/eller bortspängda stenytor. Se bilder nedan.

Foto: Fredrik Lagerlöf

Foto: Fredrik Lagerlöf

Foto: Fredrik Lagerlöf.

Åter till :32 Söderlövsta, nutid

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och jordningsvajer, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Väg ner mot robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Avrinningskanal, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Sargkant, robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Panoramabild över robotplatta 4 och dess infart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Infart till fundament för RL-mast. Oklart om bommen är original.
Foto: Hkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fäste för jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.