:37 Västland

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.01.12 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.08.26.
Västland var 81.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.

:37 Västland sett från ovan under sjuttiotalet. Robotplattorna är väl synliga, liksom den lilla slingan och uppställningsplatserna för rbgc, brr och kragg.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :37 Västland.
Dokument: FortV.

"Den Sonessonska platsen"

Mj. Lars Sonesson var vid sin tid på FS (Flygstaben) djupt involverad i uppbyggandet av de praktiska delarna av robot 68-systemet, och då bland annat med utformningen av krigsgrupperingsplatserna. Sonesson jobbade tätt ihop med Mj. Bror Larsson som var chef för luftvärnsrobotsystemdetaljen vid FS. De båda var med och utformade många av de tidiga krigsgrupperingsplasterna och Bror Larssons namn finns att läsa som upphovsman till bland annat :15 Alunda, :59 Sadelmakartorp, :73 Backaryd, :91 Kvarsebo och
:89 Trekanten.

När det kommer till :37 Västland så är det Lars Sonesson själv som både rekade i området, bestämde dess läge och dess utformning - och detta är något som i sammanhanget är mycket ovanligt då dessa uppgifter normalt sett fördelades mellan ett flertal, men ändå starkt begänsat, antal personer.  Platsen fick med anledninga av detta ovanliga förfarande det inofficiella namnet "Den Sonessonska platsen" bland berörd personal på FS, men namnet spred sig sedermera även ned på förbandsnivå. Inspriration till Västlands utseende hämtade Sonesson från en principskiss (se nedanstående bild) som användes under försökverksamheten på F 2 och Lv 3, och visst är det så att principskissen har slående likheter med hur
:37 Västland senare kom att se ut i utbyggt skick! Det enda markanta som egentligen skiljer dem åt är avsaknaden av den lilla slingan på principskissen. Västland var dock inte en optimal plats sett ur en operativ synvinkel då platsen var relativt platt  och således inte hade någon bra naturlig höjd för placering av brr, vilket i sin tur ledde till en något begränsad radartäckning samt att maskvinklarna överlag var relativt dåliga.

Principskiss från 1963 visandes hur en grupperingsplats för Rb 68 skulle kunna se ut, och från vilken Lars Sonesson hämtade sin inspiration till :37 Västland.
Källa: Telub.

:37 Västland, nutid

Platsen är i relativt gott skick om än med inslag av mossa, gräs och andra mindre växter på robotplattorn. Sarger och spår av målning syns tydligt.
Slingan med platserna för rbgc, brr och kragg är dock helt överväxt idag och det är svårt att få en tydliga bild av de hårdgjorda ytorna.

Södra infarten till grupperingsplatsen.  Fotat i riktning mot den allmänna vägen.
Foto: Daniel Rapp.

Infarten till dem lilla slingan.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Slingan i riktning mot robotplatta 1 och robotplatta 2.
Foto: Daniel Rapp.

Robotplatta 1.
Foto: Daniel Rapp.

Robotplatta 1, vy mot slingan.
Foto: Daniel Rapp.

Lavettfästen samt kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Daniel Rapp.

Robotplatta 2.
Foto: Daniel Rapp.

Lavettfäste, robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Sarg, robotplatta 2.
Foto: Daniel Rapp.

Robotplatta 3.
Foto: Daniel Rapp.

Kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Daniel Rapp.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Daniel Rapp. 

Robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.

Kabelgravens  utlopp, robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.

Under senvåren fungerar kabegraven och yttersidan av sargen som  en perfekt växtplats för liljekonvalj.
Foto: Håkan Wall.

Liljekonvaljen växer nästan som på ett band som går hela plattan runt!
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Daniel Rapp.
 

Väg fram till fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

In i skogen och leta!
Foto: Håkan Wall.

Väl dolt, inte alldeles lätt att hiitta.
Foto: Håkan Wall.

Frilagt fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fästmutter till mast.
Foto: Håkan Wall.

Fästmutter samt färgrester.
Foto: Håkan Wall.