:164 Lenåsen

Krigsgrupperingsplats :164 Lenåsen identifierades delvis och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:164 Lenåsen sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet. 

Det här var den plats som i naturen var allra svårast att hitta. Den lätt nordostgående vägen är idag omgärdad av skog och således var det smått omöjligt att hitta några ledtrådar eller referenspunkter i naturen som blev jämförbara med principskissen. Sedan vårt besök hösten 2015 och fram till för några veckor sedan (hösten 2022) har vi gällande Lenåsen arbetat utifrån två hypoteser;

1. Vi var på rätt plats men kunde inte hitta några referenspunkter för att vara helt säkra.

2. Vi var i rätt område men på fel plats. Vi har via olika karttjänster letat runt i området för att se om det kan finnas andra platser som matchar principskissen men kammat noll. Och så, för ett par veckor kom tipset att leta med Lantmäteriets historiska kartor och då klarnade det. Hypotes 1 visade sig stämma, vi hade varit på rätt plats men omgivningen såg helt annorlunda ut än vad den gjort i början på 70-talet. Jämför vi den historiska kartan med principskissen så ser vi att det finns referenpunkter. 

Principskiss över den tilltänkta krigsgrupperingsplatsen.
Källa: FortV.

Järmför man principskissen med den historiska kartan ser man att den lilla "avfarten" till höger om vägen, en bit ifrån den första kurvan, med största sannolikhet är den övre infarten/utfarten till slingan.

Slutlig rekognosceringsrapport för :164 Lenåsen.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :164 Lenåsen.
Källa: FortV.

:164 Lenåsen, nutid

Bilden visar vägen upp mot krigsgrupperingsplatsen. Som ni ser är det stor skillnad på vegetationen i jämförelse med hur det såg ut förr. Bilder är tagen strax efter att man kommit ut ur kruvan. 
Foto: Fredrik Lagerlöf