:153 Fallåsen

Krigsgrupperingeplats :153 Fallåsen identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:153 Fallåsen sett från ovan under sjuttiotalet. Det är fascinerande att se hur pass väl riting och verklighet stämmer överens.
Bild: Lantmäteriet.

Principskiss över :153 Fallåsen.
Källa: FortV.

Rekognoceringsrapport.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :153 Fallåsen.
Källa: FortV.

:153 Fallåsen, nutid

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Infart till grupperingsplatsen.
Bild: Fredrik Lagerlöf.

På båda sidorna om vägen syns tydligt de förhöjningar i naturen som skulle användas för att anlägga platser för rbgc, brr och kragg.  
Bild: Fredrik Lagerlöf.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för infart till robotplatta 1. Då inga vägar finns utritade principskissen vet vi inte med säkerhet hur dessa skulle gå. Troligen samordnades infart för platta 1 och 2.
Bild: Fredrik Lagerlöf.

Ungefärlig plats för infart till robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för infart till robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.