:150 Österlövsta

Krigsgrupperingsplats. Ritades 71.01.07 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes under 1971 eller 1972 (exakt datum har ej kunnat erhållas).

Detta är dessutom den enda plats där vi inte lyckats begära ut den riktiga situationsplanen från FortV utan fått nöja oss med Dag Malmströms (robot68forskningspionjär) hårt beskurna kopia. Originalhandlingen saknades i FortV arkiv.  

:150 Österlövsta sett från ovan under sjuttiiotalet. Mycket lite syns, egentligen bara vägen ut mot robotplatta 1 och 2.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan:150 Österlövsta.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

:150 Österlövsta, nutid

Platsen är välbehållen även om den på sina håll till viss del är lite övervuxen. Det är lätt att navigera sig på platsen och det är lätt att hitta samtliga robotplattor, uppställningsplatserna för rbgc, brr och kragg samt SM-mastfundamentet. Fundament för RL-mast är raserat.

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Fredrik Lagerlöf

Robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf
 

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfästen och kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Regel över kabelgrav, rotptta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfäste, robtplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Längst upp i backen är platsen för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3, infart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Tidigare plats för fundament för RL-mast. Numer raserad, men jordningsvajern har klarat sig kvar.
Foto: Håkan Wall.