:26 Kårsta

Krigsgrupperingsplats. Ritades 67.04.06 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 67.08.01.
Kårsta var 82.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.
Kårsta var även den stridsgrupperingsplats som först färdigställdes.

:26 Kårsta sett från ovan under sjuttiotalet. Platsen var då som nu omgiven av ganska kraftig vegetation.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :26 Kårsta. Situationsplanen bjuder på några ovanligheter. Notera nummer 20, 21 och 22 - detta är uppställningsplatser för fordon och är något som inte är vanligt förekommande på situationsplaner. Även nummer 23 är ovanlig - det är en betongplint för teleskåp. Under den tidiga planeringen av krigsgrupperingsplatserna hade man ursprungligen velat förse krigskompaniernas förstaplats med teleskåp för att kunna mottaga data via kabel från LCF. Men med hänvisning till krigsgrupperingsplatsernas höga sekretess så skrotades senare dessa planer eftersom skåpen skulle vara iögonfallande när de stod där ute i naturen utan uppenbar anledning. Ett likadant fundament finns även inritat på :59 Sadelmakartorps situationsplan, detta blev heller aldrig byggt.     
Källa: FortV.
 

:26 Kårsta, nutid

Den här gången tar vi er med en på vad som snarare kan beskrivas som nutidsarkeologi än en militärhistorisk rundvandring i terrängen. Platsen är i stort lämnad åt sitt öde och det är svårt att utan dokument finna det man söker efter, då i princip allt är kraftigt övervuxet. För att visa hur pass övervuxen platsen är så kommer det även att presenteras fler naturbilder än vad vi vanligtvis lägger upp.  

Infarten till grupperingsplatsen. Skogen växer tätt inpå vägen.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fäste för jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Stagögla till RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Uppställningsplats för radiolänkbil.
Foto: Håkan Wall.

Väg ner från platsen för RL-fundament och i riktning mot infart till slingan.
Foto: Håkan Wall.

Infart till slingan. Skogen växer nu delvis ut på vägen och det finns åtskilligt med nedfallna träd.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2. Om det inte vore för en del vildsvinsbök så skulle inte robotplattan synas överhuvudtaget.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens inlopp, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Bortre delen av robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1, även den med en del vildsvinsbök.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste och kabelgravens inlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Vinschögla till brr.
Foto: Håkan Wall.

Vinschögla till brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot robotplatta 3 och 4.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot robotplatta 3 och 4.
Foto: Håkan Wall.

Robobotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens inlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wal

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavetfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Vägbank samt avrinningstrumma i betong.
Foto: Håkan Wall. 

Fundament till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Mutter till mastfäste.
Foto: Håkan Wall.

Fornminnesområde.
Foto: Håkan Wall.