Termobatteri

Åtta termobatterier är placerade i en lagringsvagga och vaggan monteras i hydraulrummet. Varje batteri är cylindriskt och 3 tum (ca 7,6 cm) i diameter, längden varierar beroende på storlek mellan 4 – 8 tum (ca 10 – 20 cm). Längden beror på hur många celler batteriet innehåller. Fyra olika batterityper bildar en komplett packe batterier. Denna packe står för all strömförsörjning som roboten behöver under flygfasen, sex batterier strömförsörjer framkroppen, ett batteri strömförsörjer enbart zonröret och det åttonde ger ström till dragkraftsregulatorn. Packen innehåller sju batterier på 24 volt och ett på 7 volt.

Termobatteri. 
Foto: Håkan Wall.

Termobatteri.
 Foto: Håkan Wall.

Cellerna i ett termobatteri innehåller tunna skivor av fast elektrolyt, elektrolyten blir inte ledande förrän den smälts genom uppvärmning. Det finns flera fördelar med denna typ av batteri: Oaktiverat har det lång livslängd, det kräver ingen service eller underhåll och har mycket stor tillförlitlighet. De fungerar inom ett stort temperaturområde och de tål stötar och acceleration. Aktiverade ger de stort effektuttag under en begränsad tid. Nackdelar är att ingen funktionstest kan göras, höljet blir mycket varmt och det är dyrt att tillverka.

Uppskuret Termobatteri. 
Foto: Håkan Wall.

Uppskuret Termobatteri. 
Foto: Håkan Wall.

Batteriet aktiveras med eltändare, det finns två till varje batteri, eltändaren tänder eld på elektrolyten och inom 2 sekunder är denna flytande och temperaturen inom höljet uppgår till 400° C, höljet får en utvändig temperatur mellan 200°-300° C. Nu levererar batteriet minst 90% av sin maximala uteffekt i 4 och en halv minut och därefter minskar spänningen,men i fallet med robot 68 blir detta aldrig ett problem då en så lång flygtid inte är aktuell. Hur hög uteffekt batteriet hade var en uppgift som aldrig förmedlades till de svenska användarna. Batteripacken tillverkades av ett företag i Skottland.

I samband med att robot 68-systemet avvecklades lät Rolf Nordström på FVM lägga undan ett antal batterier för senare funktionstest. Tanken var att undersöka hur ålder påverkade denna första generation av termobatterier. Dessa tester gjordes senare i England och de då 20 år gamla batterierna fungerade utan anmärkning.