Hyrdaulsystem

Roboten fordrar hydraultryck för följande uppgifter: För manövrering av parabolantennen, för upplåsning av vinglåsen, för manövrering av vingarna via vingdomkrafterna efter startraketfasen och för manövrering av servoventilen i snedanblåsningskorrektören.
På lavetten förses roboten med hydraultryck från lavetten via en koaxialkoppling i robotens bakända. Lavetten laddar även en högtrycksackumulator i roboten som ska hålla uppe hydraultrycket tills robotens rammluftsdrivna hydraulpump nått full hasighet. Högtrycksackumulatorn trycksätts med kvävgas till ca 74 bar och därefter med oljetryck till ca 127 bar under förberedelsen för avfyring. Efter avfyring faller hydraultrycket till ca 107 bar. Hydraulsystemet bildar en sluten krets och innehåller även en lågtrycksakumulator för att ta mot returolja från högtryckssidan i systemet. Denna har ett kvävgastryck på ca 4 bar.
Systemet innehåller 45 liter hydraulolja, minsta oljetemperatur får vara -8 °C och maximala +65 °C.