Kablage

Robotförbandets olika enheter sammanbinds med två typer av kablar, kraftkablar och datakablar. Datakablarna är RAF:s standardkablar och de finns i sex olika typer med varierande antal ledare. Längden varierar från 7 m till 162 meter. Mellan robotgruppcentral och varje lavett går tolv datakablar, elva av dem är 155 m och kabeln för zonrörstest är 162 m. Det finns över 20 kraftkablar med en varierande längd på 1,6 m och upp till 155 m. Kabeln till radiolänkmasten var 800 m. Den totala längden på samtliga kablar är ca 9 km och den totala vikten var imponerande sex ton.

Kabelschema.
Källa: Arboga robotmuseum.

Datakablar fanns med sex olika antal ledare.
 Källa: Arboga Robotmuseum.

Märkning av kabel Robotgruppcentral-Lavett.  Källa: Arboga Robotmuseum.

Livslängden var beräknad till 10 år och att de under denna tid skulle kunna läggas ut och tas in 200 gånger om varsamhet iakttogs. Kablarna var hanterbara i temperaturer mellan -26°C till +37°C och tålde temperaturer mellan -40°C till +60°C, de kunde också motstå angrepp av mögelsvamp, korrosion, hydraulolja och bränsle. De tålde dock inte att köras över med fordon.
 
Från början rullades kablarna upp på kabeltrummor men dessa byttes senare ut mot lådor där kablarna lades i en 8:a för att undvika kabeltrassel och böjningsskador. 

Avlastning av kabelrullar.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Alla som inte har andra uppgifter hjälper till med att lägga ut kabel under övning vid :76 Bräkne-Hoby.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Kabelläggning klar, :76 Bräkne-Hoby.
Foto: Göran Svensson, F 10. 

Kabelrullar vid rbgc.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Inkoppling av kablar till rbgc vid F10:s kontrollskjutning i Vidsel.
Foto: Rolf Persson:

Kabellådan som ersatte kabelrullarna.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Kabellådan som ersatte kabelrullarna.
Foto: Göran Svensson, F 10.

F10 hade i uppstarten ansvar för att bedriva försöksverksamhet för kablage. Här provades olika sätt att transportera och lägga ut kabel.

Försöksverksamhet vid F 10.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Försöksverksamhet vid F 10.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Försöksverksamhet vid F 10.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Försöksverksamhet vid F 10.
Foto: Göran Svensson, F 10.

Försöksverksamhet vid F 10.
Foto: Göran Svensson, F 10.