:141 Ejaröd

Krigsgrupperingeplats :141 Ejaröd identifierades och besöktes 2016. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:141 Ejaröd sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Principskiss över :141 Ejaröd. Detta är en av de mer udda situationsplanerna då den lämnar två olika förslag till utformning och placering av grupperingsplatsen och dess delar, om än inom samma område. I den slutliga rekognosceringsrapporten föreslås det att platsen att projekteras i sitt östra läge, det västra läget blir således förkastat. I bildserien längre ner kommer vi att dela upp serien i den östra och den västra delen för tydlighetens skull. 
Källa: FortV.

Slitlig rekognosceringsrapport :141 Ejaröd.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram 141:Ejaröd.
Källa: FortV.

:141 Ejaröd, nutid - det östra läget

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Snett in till höger, i rikting mot det kraftigare trädet, skulle uppfarten till rbgc, brr ock kragg ha gått.
Foto: Håkan Wall.

Pilen markerar ett stort stenblock som finns utritat på situationsplanen. 
Foto: Lantmäteriet.

Markering av stenblock på situationsplanen. Det är inte speciellt vanligt att denna typen av objekt ritas ut, men kanske utgjorde den något slags hinder värt att ta notis om under planeringen.
Källa: FortV.

Och så här ser stenblocket ut i verkligheten! Direkt till vänster om fotografens position ligger den ungefärliga platsen för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för brr,
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

:141 Ejaröd, nutid - det västra läget

Lite härlig landsväg strax efter den tilltänkta västra infarten.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Uppfart till slingan, strax söder om robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungerärlig plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Ungefärlig plats för robotplatta 4. Notera att detta är exakt samma plats som för robotplatta 1 i det östra läget.
Foto: Håkan Wall.