:73 Backaryd

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.01.23 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.10.10.
Backaryd var 171.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.

:73 Backaryd sett från ovan under sjuttiotalet. Detta är ytterligare en i raden av grupperingsplatser som placeras i den omedelbara närheten av civila byggnader.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :73 Backaryd.
Källa: FortV.

:73 Backaryd, nutid

Backaryd är dessvärre en ganska sorglig historia. Platsen är kraftigt överväxt och robotplattorna är i ganska dåligt skick. Dock är det så att platsen ligger i anslutning till en gård och de hårdgjorda ytor som anlades under sent 60-tal har, efter robotförbandens nedläggning, nyttjats för gårdsveksamheten så "tidens tand" är påtaglig. Å andra sidan är det förstås bra att ytorna kommit till nytta om än för annan verksamhet än det som de var tilltänkta för.
Båda mastfundamenten finns kvar, och som en liten bonus, så även parkeringsplatsen radiolänkbilen.  

Infart till grupperingsplatsen. Åt höger mot robotplatta 1 och 2, och åt vänster mot robotplatta 3 och 4.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1. Notera sargen i vänsterkant.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Del av kabelgrav och lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc,
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast:
Foto: Håkan Wall. 

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Parkeringsplats för radiolänkbil.
Foto: Håkan Wall.