:74 Kiaby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.01.31 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 68.10.01.
Kiaby hade kodnamnet "Pampas".

:74 Kiaby sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :74 Kiaby.
Källa: FortV.

:74 Kiaby, nutid

Infart och slinga är i bra skick, så även platser för rbgc, brr och kragg. Robotplattorna är helt eller delvis överväxta. Mastfundament finns kvar och är i gott skick.

Infart till grupperingplats.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall

Lavettfäste och del av kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Vägen tillbaka, i riktning mot landsvägen.
Foto: Håkan Wall.

Väg mot robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Sarghörn, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Frilagd kant på robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Del av kabelgrav och jordningsvajer, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Frilagd del av robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens mynning, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall. 

Närbild av frilagd del, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

"Väg" upp mot fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.