:68 Arkelstorp

Krigsgrupperingsplats. Ritades 67.02.31 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 67.09.19.
Arkelstorp var 172.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera. Platsen hade kodnamnet "Trädgården" och omklassades från stridsgrupperingsplats till öppen övningsgrupperingsplats 1976.

Arkelstorp oklassades efter en incident i mitten på sjuttiotalet, då man i trakterna anordnat en internationell orienteringstävling. Orienterare från olika delar av världen deltog och vid en av tävlingsdagarnas slut noterades det att en orienterare inte kommit tillbaka. Sökpatruller skickades ut och den försvunna orienteraren återfanns sedermera vandrandes omkring på grupperingsplatsen. I traken fanns det viss kännedom om att detta var en "militär plats" och när det visade sig att den försvunna orienteraren kom från Sovjetunionen tillkallades polis som tog den protesterande orienteraren med sig. Vad som hände därefter med orienteraren är inte känt, men från Flygvapnets håll så räknade man nu platsen som röjd och den oklassades kort därefter.
Författarna har ännu (2022) inte några uppgifter på om platsen någon gång användes för övning eller inte.

:68 Arkelstorp sett från ovan under sjuttiotalet. Placeringen mitt i en fruktodling är egentligen genialisk då man måste veta exakt vad man letar efter för veta att alle de hårdgjorda ytorna är av milität art och inte bara något som tillhör själva odlingen.
Foto: Lantmäteriet.

Stiuationsplan :68 Arkelstorp.
Källa: Dag H Malmströms arkiv. Situationsplanen är redigerad av Dag H Malmström. 

Delsituationsplan :68 Arkelstop visandes robotplatta 3 och 4, samt lilla slingan.
Källa: FortV. 

:68 Arkelstorp, nutid

Platsen är i varierande skick med mer eller mindre växtlighet på robotplattorna. Slingan är i mycket gott skick. Fundament för RL-mast är raserat. 

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1. Och här har vi Pia igen!
Foto: Håkan Wall.

Reglar och del av kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc, borta vid stockarna.
Foto: Håkan Wall.

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Infart robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och kabelgrav.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen och del av kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Rester av kamouflagemålning, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Rester av kamouflagemålning, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Sarg med rester av kamouflagemålning, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.