F 17 Fredsgrupperingsplats

Vi saknar uppgifter på när fredsgrupperingsplatsen byggdes samt när den invigdes, men enligt ett flertal samstämmiga minnesbilder av dåtida tjänstgörande befäl samt värnpliktiga togs fredsgrupperingsplatsen i drift under 1966.

F 17 fredsgrupperingsplats sett från ovan under sjuttiotalet. Det är värt att notera att robotdivisionen hade mycket nära till sina för ändamålet byggda robotförråd (de större byggnaderna till höger i bild). På det andra flottiljerna låg robotförråden betydligt längre bort.
Foto: Lantmäteriet.  

Del av situationsplan för F 17 fredsgrupperingsplats. De två  robotplattorna till öster samt uppställnings-
platserna för brr och kragg är raserade.
Källa: Via Dag H Malmströms samlingar.

Fredsgrupperingsplatsen, nutid

Fredsgrupperingsplatsen är besökt och fotograferad med tillstånd.

Upplåsning av grind.
Foto: Pia Arvidsson.

Dagens guider: till vänster Benny Hellström Fd robotsridsledare vid rbdiv F 17 samt till höger,
Mj. Kent Löving vid F 17 Blekinge Flygflottilj.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav samt kabelgravens utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall. 

Kabelgravens utlopp från en annan vinkel.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen samt kabelgravens inlopp.
Foto: Håkan Wall.

Närbild av lucka samt inlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Närbild av ett lavettfäste utan bultar.
Foto: Håkan Wall.

Sarghörn, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Benny Hellström och Mj. Kent Löving i samspråk.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen samt lucka till kabelgraven.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Fästanordning till jordningsvajer, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Växtlighet i skarvarna, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Höjden där rbgc stod.
Foto: Håkan Wall.

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.

Uppfart till raserad plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Exercisplatsen. Att de fyra gjutna plattorna ligger högre än omgivningen beror på att det från början var en grusplan som asfalterades senare.
Foto: Håkan Wall.

Bredvid finns ytan där rbgc var uppställd.
Foto: Håkan Wall. 

Under vårt besök fick vi även möjlighet att studera och fotografera robotförråden extriört. Detta är robotförråd 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotförråd 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotförråd 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotförråd 2.
Foto: Håkan Wall.