:136 Bjärröd

Krigsgrupperingeplats :136 Bjärröd identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

:136 Bjärröd sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Principskiss över :136 Bjärred.
Källa: FortV.

Slutlig rekognosceringsrapport :136 Bjärröd.
Källa: FortV.

Maskvinkeldiagram :136 Bjärröd.
Källa: FortV.

:136 Bjärröd, nutid

Infart till robotplatta 1 och robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta1. I bakgrunden robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Röd pil markerar ungefärlig plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Uppfart till platser för rbgc, brr och kragg.
Foto: Håkan Wall.