:119 Matteröd

Matteröd planeras ursprungligen inom ramen för förstärkningalternativen som en krigsgrupperingsplats tillhörande grupperingsområde F10A men blir sedermera omplanerad till en ej sekretessbelagd övningsgrupperingsplats för F 10. Anledningen till detta var att F 10 inte hade möjlighet att genomföra en fullständig gruppering vid deras övningsplats i Everöd eftersom den var konstruerad som en enkel övningsplats. Bland annat så saknades det ordentliga robotplattor och kabelgravar och av den anledningen så gick det inte att genomföra fullt realistiska övningar.

Författarna har i arkiv funnit ett flertal dokumentet gällande Matteröd. De flesta är olika rekognosceringsrapporter varav den äldsta är daterad den 2 juni 1970 men det har även hittats ett flertal olika ritningar.

I ett separat beslut den 17 november 1971 beslutas det att Matteröd ska anläggas och i och med detta bsslut blir Matteröd faktiskt unik i sitt slag. I beslutet framgår det att Matteröd ska ha två olika funktioner - att i fredstid användas som en ej sekretessbelagd övningsgrupperingsplats för F 10, men att i händelse av krig användas som en krigsgrupperingsplats för F 17 tillhörande grupperingsområde F17C. Detta förfarande har även resulterat i ytterligare en sak som är helt unikt, nämligen att Matteröd har två separata  B-nr , ett för fredstid och ett för krigsplaneringen vilket såldes påvisar att det rör sig om en övningsgrupperingsplats och en krigsgrupperingsplats, på en och samma plats.

Dock mötte Matteröd samma öde som de andra förstärkningsalternativen då allt arbete med dessa avbröts i mars -73. Ingen utbyggnad hann påbörjas.

:119 Matteröd fotat från ovan umder sjutiiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

:119 Matteröd i nutid.
Foto: Hitta.se

 

Situationsplanen för Matteröd så som den såg ut i november 1970.
Källa: Arboga robotmuseum.

:119 Matteröd i nutid med stiuationsplan överlappande.
Foto: Hitta.se
Motntage: Daniel Regnér.

Situationsplanen för Matteröd så som den såg ut i augusti 1971.
Källa: Arboga robotmuseum.

Beslut gällande utbyggnad av Matteröd.
Källa: Arboga Robotmuseum.

Slutlig rekognosceringsrapport.
Källa: Arboga robotmuseum.

Rekognosceringsrapport i detalj.
Källa: Arboga robotmuseum.

Maskvinkeldiagram.
Källa Arboga robotmuseum. 

Pil 1 och pil 2 visar rekognocerade platser för förläggning, uppställningsplatser för fordom m m, samt dess läge i förhållande till :119 Matteröd. Nedan visar två rekognosceringsfotografier över nämnda områden tagna av FV.
Kartbild: Eniro.

Pil 1.
Källa: Arboga robotmuseum.

Pil 2.
Källa: Arboga robotmuseum.

:119 Matteröd, nutid

På plats vid ytterligare en av de platser inom ramen för förstärkningsalternativen, men som aldrig byggdes. Vi passar på och påminner om den här platsens helt unika tilltänkta status. Matteröd skulle ha dubbla roller, dels som öppen övningsgrupperingsplats för F 10, men även som krigsgrupperingsplats tillhörande grupperingsområde F17C.
Foto: Håkan Wall. 

Infart, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt plats för robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall. 

Tilltänkt plats för robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt plats för robotplatta 3. Dert är ingen slump att samtliga robotplattor är planerade till ytor där det är glest med vegetation.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt plats för robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt utfart från robotplatta 3 mot robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Radarkullen och tilltänkt plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Infart till brr.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt plats för rbgc och kragg.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt plats för robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Grävprov robotplatta 1. Inga fynd.
Foto: Håkan Wall.

Tilltänkt plats för fundament till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Befintliga vägar.
Foto: Håkan Wall.

Befintliga vägar.
Foto: Håkan Wall.

Befintliga vägar.
Foto: Håkan Wall.

Befintliga vägar.
Foto: Håkan Wall.

På denna vackra plats skulle fundamentet för RL-masten placeras.
Foto: Håkan Wall.