:61 Söndraby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.02.19 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.10.20.

:61 Söndraby sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :61 Söndraby.
Källa: FortV.

:61 Söndraby, nutid

Det här är en smått fantastisk plats. I ett område, som i kvadratkilometer efter kvadratkilometer, näst intill bara består av åkermark hittar vi en liten plätt som inte är större än ungefär 185x150m. Där, bland några mindre träd och ett gäng yviga buskar byggde man den till ytan minsta grupperingsplatsen av de som byggdes ut. Grupperingsplatsen är nästintill en perfekt rektangel och det är ganska fascinerande att tänka på att man faktiskt skulle få plats med ett system som är så pass omfattande på den här lilla platsen.     

Idag är den dock ganska överväxt. Det är förstås ganska enkelt att hitta på plasten men av robotplattoerna syns det dessvärre inte så mycket. Platserna för rbgc, brr ocg och kragg och båda mastfundamenten finns kvar.  

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan wall.

Väg in mot robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1.
Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Sarghörn, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för rbgc.

Plats brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall

Del av kabelgraven samt reglar, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

En regel, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 4.
Håkan Wall.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall..

Regel, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Del av kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Avrinningshål. Dessa är inte jättevanliga faktiskt, men de förekommer lite här och var.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Väg upp mot platsen för radiolänkmast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Vägen tillbaka mot grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.