:61 Söndraby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 69.02.19 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.10.20.

:61 Söndraby sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :61 Söndraby.
Källa: FortV.

:61 Söndraby, nutid

Det här är en smått fantastisk plats. I ett område, som i kvadratkilometer efter kvadratkilometer, näst intill bara består av åkermark hittar vi en liten plätt som inte är större än ungefär 185x150m. Där, bland några mindre träd och ett gäng yviga buskar byggde man den till ytan minsta grupperingsplatsen av de som byggdes ut. Grupperingsplatsen är näst intill en perfekt rektangel och det är ganska fascinerande att tänka på att man faktiskt skulle få plats med ett system som är så pass omfattande på den här lilla platsen.     

Idag är den dock ganska överväxt. Det är förstås ganska enkelt att hitta på plasten men av robotplattoerna syns det dessvärre inte så mycket. Platserna för rbgc, brr ocg och kragg och båda mastfundamenten finns kvar.  

Hur skulle man grupperat på Söndraby? Läs mer om detta sist i avsnittet.

Infart till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Väg in mot robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 1.
Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Sarghörn, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall. 

Plats för rbgc.

Plats brr.
Foto: Håkan Wall.

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.

Infart, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall

Del av kabelgraven samt reglar, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

En regel, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 4.
Håkan Wall.

Infart, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall..

Regel, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Del av kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgravens utlopp, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Avrinningshål. Dessa är inte jättevanliga faktiskt, men de förekommer lite här och var.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till SM-mast.
Foto: Håkan Wall.

Väg upp mot platsen för radiolänkmast.
Foto: Håkan Wall.

Fundament för RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Vägen tillbaka mot grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.

Hur skulle en gruppering i krigstid gå till på :61 Söndraby?

För att få en uppfattning om detta bjuder jag in Åke Olsson, robotplutonchef, och Benny Hellström, robotstrids-
ledare, bägge från F 17, till ett besök på några grupperingsplatser de aldrig varit på. Tanken är att de med den erfarenhet de har snabbt ska skaffa sig en uppfattning hur en gruppering bör gå till på just denna plats.  
Foto: Håkan Wall.

Här är deras slutsats:

En förtrupp hade först gått in för att säkra området. Kolonen stod på väntplats och väntade tills en vägvisare från förtruppen kom tillbaka.

Här finns 2 infarter så här hade man i snabb följd gått in med radarn på den norra infarten följd av kraggarna,      samtidigt kör man in robotgruppcentralen via den södra infarten. Man följer snabbt på med kablage och lavetter. Sedan kommer en situation att uppstå där rundkörning är omöjlig när lavetterna är monterade pga att arbete pågår vid brr och rbgc, passage är inte möjligt. För att hämta robotarna får robotlastbilarna backa ut. 

Alla som inte var upptagna med annat fick hjälpa till med kablaget, när uppdrag var klart var det ingen vilopaus för då var det dags att gräva värn.

Idag är den omgivande skogen hög. Motorsåg fanns i verkstadsvagnen men de minns inga instruktioner om träd skulle fällas när de kom på plats eller på order.

(En liknande analys finns även under :68 Arkelstorp).