:35 Sillhövda

Krigsgrupperingsplats. Ritades 70.02.12 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 70.10.01.

:35 Sillhövda sett från ovan under sjuttiotalet. Grupperingsplatsen är mycket välmaskerad i förhållande till sin omgivande natur. Den är svår att tyda från ovan.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :35 Sillhövda.

:35 Sillhövda, nutid

Platsen är mycket överväxt och därtill delvis raserad. Samtliga robotplattor och slingan är näst intill helt överväxta med det är ändå lätt att navigera sig på platsen och att hitta. Platserna för rbgc ocg brr är raserade och således finns det inga spår att finna. Plats för kragg går ej att finna då den ej finns utplacerad på situationsplanen. Platsen för SM-fundamentet ligger mycket nära ett bostadshus och av hänsyn till de boende är platsen ej besökt.  

Grind in till grupperingsplatsen. 
Foto: Håkan Wall.

Växtlighet ovanpå och inuti grindstolpen.
Foto: Håkan Wall.

Infart till robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

En något övervuxen kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto. Håkan Wall.

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav samt dess utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Kilförband, ej reglementsmässigt utfört!
Foto: Håkan Wall.

Slingan i riktning mot platser för rbgc, brr och (förmodad) kragg.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfäste samt del av kabelgrav,
Foto: Håkan Wall.

Ena halvan av grinden in till robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Fundament till RL-mast.
Foto: Håkan Wall.

Muttrar i närbild.
Foto: Håkan Wall.

Fäste för jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.

Fästögla för staglina till RL-mast.
Foto: Håkan Wall.