Gruppering

Att gruppera en robotgrupp var ingen smal sak. Det var många fordon att lasta av och/eller placera ut, mycket mannskap som skulle sköta sina uppgifter och en hel del utrustning som skulle ut och på rätt plats, och allt dessutom i rätt ordning, innan man var färdig, Detta tog flera timmar. 

Principskiss över de fyra olika alternativen för omgruppering som primärt skulle användas i händelse av krig. 

Anvisningar för omgruppering av robotgrupp.