:20, grupperingsplatsen som aldrig byggdes

Författat av Fredrik Lagerlöf.

Det händer ibland att man inte får några svar. Hur mycket man än vänder och vrider på stenar, hur många handlingar man än läser och hur många sakkunninga man än ringer och intervjuar - så får man inga vettiga uppgifter att gå vidare med.
Krigsgrupperingsplatsen : 20 är just en sådan sak, där det inte finns några svar att hämta, hur än man försöker.

:20 ritades 68.01.18, granskades 68.01.26 och godkändes 68.03.28. Grupperingsplatsen ritades av en J. Taflin och detta är den enda grupperingsplats som bär hans namn. Mycket mer än så vet vi inte. Resten är spekulationer.

Under -68 ritades omgång två, dvs den andra omgången av grupperingsplatser. F 8, F 10, F 12 och F 17 tillägnas tre platser vardera under detta år medan F 17 tillägnad fyra platser. Datummässigt faller :20 in mellan :37 Västland (F 8) och :73 xBackaryd (F 17) men det går inte att dra några slutsatser av detta eftersom det inte finns någon systematik i hur man ritade dessa platser.      

Det finns dock två teorier om :20 och dess tillhörighet, dessa prseneteras nedan;

Teori 1.
Platsen skulle ha tillhört F 12. Under -67 tilldelas F 12 endast en plats (:52 Rynningsnäs) och de bör således ha stått på tur för att få ytterligare en tilldelad plats. Vän av ordning kan notera att även F 17 endast fått en tilldelad plats under -67 (:68 Arkelstorp) men eftersom :73 Backaryd är ritad endast fem dagar efter :20 så borde den varit ämnad för F 12.
Men varför byggdes den inte då? Innan vi kan leverera en teori om detta bör vi upplysningsvis nämna att innan man kom så långt att det fanns en färdig situationplan och delsituationsplan så har det gjorts ett flertal rekognosceringar varav en slutgiltig rekognoscering. Platsen ska ha bedömts lämplig för utbyggnad av både Flygvapnet och FortV. Finns det en situationplan så är man långt gången i planeringen, terrängen är bedömd, erfordelrliga mätningar har gjorts, taktiska bedömningar har gjorts osv. Det enda som möjligtvis kan finnas kvar att göra är att upprätta ett avtal om nyttjanderätt med markägaren, ett så kallat "markägaravtal". Och det är sannolikt här det har gått snett. En trilskande markägare som av en eller annan anledning inte gått med på det förutsättningar som påbjöds och därför gick allt i stöpen.

Teori 2.
Detta är en utbildningsplats, i den bemärkelsen att situationplanen föreställer en fiktiv grupperingsplats som inte finns i verkligheten. Syftet skulle ha varit att kunna visa hur en grupperingsplats är uppbyggd utan att visa en verklig plats och därmed riskera den höga sekretessen som platserna hade. Visst, så skulle det kunnat vara, men om det hade rört sig om en situationsplan avsedd för utbildning, hade den då varit lika detaljerad som den är i detta utförande? Hade man ansträngt sig med utsättningsdata för matsfundament och övriga anteckningar? Kanske, kanske inte - det är svårt att sia om!

Sammantaget är det författarnas bedömning att :20 var en verklig krigsgrupperingsplats, ämnad för utbyggnad, men som av oklar anledning fick läggas åt sidan. Författarna har dock ingen åsikt om tillhörighet, men teorin om att den var ämnad för F 12 låter skälig.        
   

Situationsplan :20.
Källa: FortV.

Delsituationsplan :20.
Källa: FortV.