:40 Läckeby

Krigsgrupperingsplats. Ritades 68.09.13 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes 69.09.01.
Rynningsnäs var 122.lvrbkomp förstaplats, dvs den plats dit de i händelse av krig skulle utgångsgruppera.

:40 Läckeby sett från ovan under sjuttiotalet.
Foto: Lantmäteriet.

Situationsplan :40 Läckeby.
Foto: Håkan Wall.

:40 Läckeby, nutid

Platsen är i något varierande skick. På vissa ställen totalt övervuxen men på andra ställen förvånansvärt fri från vegetation. 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Skadat hörn, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.

Till vänster in om granen finns en större hårdgjord yta. Detta var den gemensamma platsen för rbgc och kragg.
Foto: Håkan Wall.

"Radarhöjden", plats för brr.
Foto: Håkan Wall.

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall

Lavettfästen och del av kabelgarven.
Foto: Håkan Wall. 

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelinlopp, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.

Kabelgrav och kabelgravens utlopp.
Foto: Håkan Wall.

Östra infarten till grupperingsplatsen.
Foto: Håkan Wall.